URA: Podržavamo inicijativu HRA, osuđenici sa Golog otoka moraju biti rehabilitovani

“Akcija za ljudska prava” (HRA) uputila inicijativu premijeru Dušku Markoviću da Vlada hitno sačini radnu grupu koja bi radila na izradi zakona i u nju uključila predstavnike Udruženja “Goli otok“ i civilnog sektora.
Izvršni direktor GP URA Zoran Mikić navodi da URA podržava ovu inicijativu i navodi da je porazna činjenica da Crna Gora jedina u regionu nema pravno riješeno pitanje rehabilitacije i obeštećenja političkih zatvorenika.

Mikić navodi da se moraju stvoriti pravni preduslovi da se materijalno obeštete politički zatvorenici i njihove porodice koji su robijali na Golom otoku, Svetom Grguru i drugim zatvorima. Po trenutno dostupnim podacima na Golom otoku i drugim logorima zbog rezolucije Informbiroa robijalo je 16 101 osoba, od čega je 21,58% bilo iz Crne Gore odnosno oko 3 500 osoba.

Iz URE naglašavaju da su države iz regiona odavno započele procese rehabilitacije i obeštećenja žrtava političkih progona i političkih zatvorenika. U Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji je ovo pitanje riješeno sistemski odnosno donošenjem zakona i drugih pravnih akata na osnovu kojih žrtve političkih progona ili članovi njihovih porodica stiču pravo na rehabilitaciju i odštetu.

Mikić naglašava da imajući u vidu naš pravni sistem da bi najbrže i najbolje rješenje bilo donošenje posebnog zakona (leks specijalis) koji bi uredio ova pitanja i pojednostavio procedure rehabilitacije i naknade štete. Kada je u pitanju iznos odštete koji bi se određivao na osnovu broja dana ili mjeseci provedenih u zatvorima i logorima najbolji bi bilo da se njime bavi multidisciplinarna ekspertska komisija koja bi ova pitanja sagledala iz više uglova – smatraju u URI.

Mikić navodi da “Ako ima novca u budžetu da se obeštete pripadnici kriminalnog miljea poput Šarića i Kalića čije su odštete građani Crne Gore plaćali stotinama hiljada i milionima EUR onda mora biti novca i za žrtve političkih progona i njihove porodice”.

U URI smatraju da je krajnje vrijeme da Crna Gora počne na sistemski način da se suočava sa prošlošću,
“Država mora priznati greške i u mjeri mogućeg ispraviti nepravde. Potrebno je otvoreno razgovarati i brojnim neriješenim pitanjima i bolnim temama, a ne gurati ih pod tepih kako je to rađeno u socijalističkom period”, kazao je Mikić.

Iz URE navode da u završnoj fazi pripreme Zakona o lustraciji i otvaranju tajnih dosijea koji će u narednom periodu predstaviti stučnoj i zainteresovanoj javnosti.
“Ako želimo slobodno i demokratsko društvo moramo sprovesti lustraciju i otvoriti tajne arhive. Neshvatljivo je da 70 godina nakon čuvene Rezolucije Informbiroa i početka rada logora na Golom otoku dosijea i dokumenti koji o tome govore nisu dostupni javnosti, istraživačima i porodicama žrtava”, zaključuje Mikić.