URA Podgorica: Saopštenja sastavljaju zajedno a oko planova se ne konsultuju

Pošto se iz Glavnog grada i Ministararva prosvjete hvale ostvarenim pozivamo ih da odgovore koliko su projekata realizovali iz Strateškog plana razvoja Glavnog grada za period 2012-2017?
 
Da li su škole koje pominjete druga  gimnazije i osnovne škole u naseljima City kvart, Zabjelo i Karabuško polje?
 
Opet vam postavljano pitanja na koja nista odgovorili:
 
 Zbog čega se u Strateškom planu razvoja Glavnog grada za naredni petogodišnji period ne nalaze škole i vrtići čiju je gradnju najavilo Ministarstvo prosvjete?
 
Da li će Ministarstvo i Glavni grad sarađivati prilikom realizacije najavljenih projekata i koji je rok za njihovu realizaciju?
 
Dok su za vas pitanja oko gradske bolnice, novih škola i vrtića politička debata, za nas su veoma važna životna pitanja koja treba da olakšaju život građana Glavnog grada.