URA Ministarstvu zdravlja: Prizanjete da vakcina nije bilo i pokušavate da to jeftino opravdate

“I ovo saopštenje kao i prethodna obiluje manipulacijama i jeftinim demagoškim frazama. Od onih koji su navikli da godinama parazitiraju na državnom budžetu kao što je to slučaj sa funkcionerima SD i nismo očekivali ništa osim spinovanja kojima se pokušava obmanuti javnost”, poručuje Harasani.
On ostiče da su iz Ministarstva sami priznali da vakcine kasne, da tenderi nijesu uspjeli i da je nestašica pojedinih vakcina na tržištu.
“Sami ste priznali da nijeste bili u stanju da se na vrijeme organizujete da se vakcine obezbijede, što dovoljno govori o vašoj odgovornosti na koju se u saopštenju više puta pozivate. Ipak, u jednom dijelu se slažemo sa vama, a to je da su transparentnost u radu i društvena odgovornost veoma važni posebno kada se radi o pitanjima vezanim za zdravlje ljudi”, naglašava Harasani.
On je pozvao nadležne iz Ministarstva da odgovore na sljedeća pitanja i daju konkretne odgovore jer javnost to čeka već više mjeseci:

 • Koliki je broj ljekara po glavi stanovnika u Crnoj Gori i koliko ljekara nedostaje u sistemu javnog zdravstva ako imamo u vidu da je u zemljama EU na nivou od najmanje 3,4/1000?
 • Koliko je ljekara napustilo sistem javnog zdravstva u posljednjih 5 godina?
 • Da li je tačno da trećina ljekara u Crnoj Gori prima 550 EUR plate?
 • Koliko izabranih doktora (za djecu i odrasle) i ginekologa nedostaje Glavnom gradu na današnji dan?
 • Koliko ljekara nedostaje Institutu za bolesti djece?
 • Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO) je da izdvajanja za zdravstvo budu na nivou od najmanje 6,80% BDP-a. Kolika mi izdvajamo za zdravstvo?
 • Da li imamo dovljan broj aparata za zračenje na Klinici za onkologiju i radioterapiju KCCG i koliko su stari ti aparati?
 • Koliko dana u prethodne dvije godine nije radio aparat za spoljašnje zračenje?
 • Zašto su pojedini ljekovi u Crnoj Gori i do tri puta skuplji nego u regionu (primjeri: pradaxa, monopril, mostrafin, singulair…)?
 • Koliki je broj ljekova koji se djelimično refundiraju?
 • Koje mjere je Ministarstvo preduzelo da se u apotekama ljekovi ne prodaju preko maksimalno dozvoljene cijene?
 • Koje mjere i radnje je Ministarstvo preduzelo u posljednje dvije godine u cilju kadrovske i tehnološke obnove bolnica sekundarnog nivoa i koliko novca je u njih uloženo?
 • Do kada će se pacijenti prevoziti u starim autima (poput još uvijek aktivnih lada) dok se ministar vozi u novom džipu?
 • Kada ćete odgovoriti na zahtjeve URE za slobodan pristup informacijama na šta Vas obavezuju i Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama?
 • Zašto u Crnoj Gori u sistemu javnog zdravstva ordinira samo jedan dječji hirurg i ortoped?

Harasani poručuje Ministarstvu zdravlja da opet pogledaju program reforme zdravstvenog sistema – “Zdravstvo za sve” koji je URA prošle godina predstavila javnosti.
“Kao što ste prepisali ideju o otvaranju fizikalnih ambulanti u više opština, i uvidjeli važnost uspostavljanja jedinica za gastroenterologiju u regionalnim i opštim bolnicama tako tamo ima još mnogo odličnih ideja i prijedloga ako ste u stanju da ih razumijete, prepišete i implemenirate”, poručuje na kraju Harasani.