URA: Institucije da poštuju zakon i omoguće prava ljudima iz vanbračnih zajednica

Ona kaže da je ono što posebno zabrinjava činjenica da osim malog broja zainteresovanih, ni laička, ali ni stručna pravna javnost nisu bile upoznate sa stavom Fonda PIO.
 
“To je za posledicu imalo potpunu neinformisanost onih kojih se to najviše tiče. Ali, takođe, i nepotrebna lutanja u traženju pravne pomoći, izjalovljene nade podstaknute vjerom advokata da se takav slučaj na sudu mora dobiti. Relativno mali broj onih koji su se našli u takvoj situaciji nije mogao godinama, očito,  pokrenuti i zainteresovati struku da tu paradoksalnu i nejasnu situaciju razriješi. Država je držala u zabludi svoje građane dajući im oprečne informacije – pred zakonom ste izjednačeni, ali u konkretnom slučaju, ipak, niste”, navodi Radulović.
 
Podsjeća da je Istraživački centar Parlamentarnog instituta Skupštine Crne Gore 2015. godine objavio uporednu studiju u kojoj izlaže načine na koji tu problematiku rješavaju neke od zemalja Evrope, kao i okruženja.
 
“Njihova praksa upućuje na poštovanje prava vanbračnih partnera, ali i brigu države da problematika bude jasno obrađena, a informacije dostupne zainteresovanim, odnosno, onima kojih se tiču. Međutim, osim prezentovanja podataka, dotični istraživački rad nije imao za posledicu niti izmjenu zakona, niti objelodanjivanje činjenice da Fond PIO ne postupa u skladu sa odredbama Porodičnog zakona”, navodi ona.
 
Ukazuje da fakti govore da do sada niko od vanbračnih partnera nije ostvario pravo na penziju.
 
“Poslednji nepovoljno riješeni slučaj je prije nekoliko godina odbijen i od Vrhovnog suda. Trenutno se jedan takav predmet, stranke koja je prethodno  odbijena u potraživanju penzije pokojnog supruga od strane Fonda PIO, još od avgusta prošle godine nalazi u sudu. U međuvremenu su mediji propratili slučaj, vođena je mini kampanja upoznavanja, kako javnosti, tako i relevantnih institucija i pojedinaca sa problematikom. To je za posledicu imalo ubrzavanje donošenja predloga zakona  u kom je dopisan član 43 A. On eksplicitno kaže: ”Pod uslovima koji se primjenjuju za bračnog druga, pravo na porodičnu penziju može ostvariti životni partner umrlog osiguranika…” Dalje se predlog zakona odnosi na prava istopolnih zajednica”, navodi Radulović.
 
Podsjeća i da je Skupština je  prije nekoliko mjeseci odbila ovaj predlog zakona.
 
“Tada je sva pažnja bila usmjerena na kršenje prava istopolnih partnera, zanemarujući i prenebregavajući činjenicu da su se ovim zakonom mogla riješiti i prava vanbračnih partnera na penziju. Nesinhroni potezi i namjere države da prava vanbračnih zajednica najzad uskladi sa odredbama Porodičnog zakona konačno moraju prestati i na ovom pitanju se mora sistemski i temeljno poraditi”, naglašava na kraju Radulović.