Ulcinj ostaje bez kredita ili plaća 2,6 miliona eura penala

Iz Vlade su pojasnili da bi do otkazivanja kredita moglo doći kako bi se izbjegli dodatni troškovi za državu i Opštinu po osnovu naknada koju KfW ubira na račun toga što lokalna uprava ne povlači novac iz kredita.

To se može zaključiti iz dopisa ministra finansija Darka Radunovića predsjedniku Opštine Ulcinj Ljoru Nrekiću, koji je na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta objelodanio odbornik URA Omer Bajraktari.

Dopis je Opštini upućen sredinom prošle godine.

Sve to je posljedica činjenice da se Opština u poslu vrijednom 20 miliona eura “proslavila” probijanjem petogodišnjeg grejs perioda i nije započela radove na strateškom projektu, pa je i danas nepoznanica kada bi to konačno moglo da se desi.​

Sa ulcinjskim vlastima u decembru 2013. godine potpisan je ugovor o zajmu 20 miliona od ukupno 36 miliona, koliko je pozajmljeno od KfW-a. Dvije godine kasnije, potpisan je ugovor o prosljeđivanju novca za koji je Vlada dala garanciju. Rok za raspolaganjem novcem ističe krajem ove godine.

KfW je prošle godine obavijestio Ministarstvo finansija da će zbog kašnjenja projekta zaračunati naknadu, ako joj se dostavi zahtjev za produžetak raspolaganja novcem iz kredita nakon 31. decembra 2020.

Prema računici Ministarstva finansija, ako bi se taj rok produžio, naknada bi iznosila 2,6 miliona eura.

Radunović je od Nrekića tražio da ga informiše da li će Opština u ovogodišnjem budžetu planirati iznos za naknadu od 2,6 miliona eura kako bi se nakon decembra 2020. omogućio nastavak povlačenja novca.

“Od potpisivanja ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava, do sada, od ugovorenih 20 miliona eura povučeno je svega 1,3 miliona eura. Iznos obračunate naknade, uzimajući u obzir vrijednost nepovučenih sredstava, u ovom trenutku iznosi 2,6 miliona eura i za očekivati je da će biti takav ili sličan i u decembru 2020. godine. Molimo vas da nas informišete kakve su namjere Opštine po pitanju ovog projekta i za potvrdu da li će u što skorijem roku iznos naknade od 2,6 miliona eura biti predviđen budžetom Opštine Ulcinj za 2020. godinu, kako bi se omogućio nastavak povlačenja novca nakon 31. decembra 2020. godine. Ako Opština nije spremna da taj iznos planira u budžetu, Ministarstvo će biti u poziciji da otkaže dio kredita koji se odnosi na Opštinu Ulcinj, kako bi se spriječili dalji troškovi za državu i za Opštinu”, naveo je Radunović u dopisu Nrekiću.

On je precizirao da je država do sada platila 347.487 eura za naknadu za nepovučeni novac i da bi svako dalje izdvajanje na ime drugih naknada bilo neracionalno i neopravdano trošenje resursa.

Nrekić nije odgovorio na pitanje “Vijesti” da li će uopšte doći do realizacije projekta i da li je novac za naknadu planiran ovogodišnjim budžetom.

“Vijesti” čekaju odgovor Ministarstva finansija šta im je Nrekić odgovorio na dopis.

Odlukom o budžetu za ovu godinu, pod stavkom pozajmice i krediti, planiran je iznos od 3,05 miliona eura, ali nigdje ne piše za koje je namjene novac predviđen.

“Bilo bi katastrofa da ostanemo bez tog projekta. Za to smo se borili deset godina, bez toga nema razvoja turizma“, kazao je “Vijestima” sagovornik iz ulcinjske vladajuće koalicije.

Bajraktari je u parlamentu pitao izvršnu vlast da li je ugrožena realizacija projekta i da li će on skupo koštati građane Ulcinja zbog, kako je naveo, nemara i nesposobnosti lokalne vlasti da krene u realizaciju projekta za koji je novac obezbijeđen još u decembru 2015.

“Projekat ozbiljno prijeti da postane velika prijetnja za javne finansije Opštine. Od kraja 2015. godine, kada je zaključen ugovor, pa do danas, veoma malo je urađeno, što se poklapa sa vremenom od kad je DPS preuzeo vlast u Ulcinju, odnosno od kada vlast vrši velika koalicija. Tada je formirana i skupštinska komisija koja je trebalo da nadgleda realizaciju projekta, ali ona nikad nije održala nijednu sjednicu“, kazao je Bajraktari “Vijestima”, istakavši da je na čelu komisije kadar DPS-a.

Podsjetio je da je ugovor o kreditu predvidio grejs period od pet godina, koji ističe ove godine i da već naredne počinje otplata, u iznosu od 1.800.000 eura godišnje.

“Grejs period je bio predviđen da se projekat završi, a kod nas je slučaj da smo još daleko od početka realizacije. Još nije izrađen glavni projekat, što znači da nemamo građevinsku dozvolu za koju će trebati dosta vremena jer se radi o složenom građevinskom projektu. Takođe, nije počeo ni proces eksproprijacije“, kazao je Bajraktari.

Grejs period od pet godina za kredit od 20 miliona eura za realizaciju projekta vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, za koji tek teče tenderski postupak, kako je ranije saopšteno iz Ministarstva turizma (MORT) “Vijestima”, ističe u aprilu 2021. godine, kada na naplatu Opštini dospijeva prva rata od 900.000 eura.

Osim tog, u Opština Ulcinj je stopiran i projekat izgradnje fekalne i atmosfersko-kanalizacione mreže koji se finansira kreditom od pet miliona eura koji je, uz garanciju Vlade, odobrila Evropska investiciona banka i za koji u avgustu ove godine dolazi na naplatu prva rata od 107.000 eura.

Iz MORT-a su “Vijestima” ranije saopštili da je taj projekat, vrijedan pet miliona eura, suspendovan do daljeg 16. marta, na početku realizacije, zbog epidemije koronavirusa.

Bajraktari je naglasio spornu ulogu Vodacoma u realizaciji projekta.

“Vodacom je konsultant u ovom projektu od prije sedam-osam godina i svoje usluge na godišnjem nivou naplaćuje 110.000 eura“, kazao je on.

Iz Vodacoma nijesu htjeli da komentarišu tvrdnje ulcinjske opozicije.

“Vodacom nema saznanja o stavovima pojedinih političkih partija, te stoga nema ni komentar. Shodno zakonu, ugovorima, sporazumima i procedurama KfW banke, Vodacom profesionalno pruža usluge svojim osnivačima“, rečeno je “Vijestima”.

Ističu da je kompanija radila na izradi projektnih zadataka i tendera za izbor konsultanata za izradu studija izvodljivosti, institucionalnu podršku, izradu projektne dokumentacije, revizije… Vodacom je i raspisao tender, učestvovao u evaluacijama ponuda, a i dalje obavlja monitoring rada svih konsultanata i pomaže Opštini u pripremi materijala za potrebe projekta, naveli su iz kompanije.

Nijesu direktno odgovorili na pitanje koliko im je do sada Opština Ulcinj platila za usluge u vezi sa projektom.

“Vodacom finansiraju Opštine kao njegovi osnivači. Cijena pružanja usluga se ne formira na osnovu jednog projekta, nego se utvrđuje na godišnjem nivou za pružanje svih usluga definisanih statutom i sporazumima“.

Firmu su osnovale primorske opštine i Vlada kao agenciju za implementaciju projekata koje kreditira KfW i institucionalnu podršku vodovodnim opštinskim preduzećima.

 

 

Izvor: Portal Vijesti