Stopirali smo gradnju mHe – pokazujemo da vodimo računa o datim obećanjima

Podsjećajuću da je Vlada na jučerašnoj sjednici dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane “Slatina” na vodotoku Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih malih hidroelektrana dok radna grupa Ministarstva kapitalnih investicija okonča postupak kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male HE.

“Ono što smo predstavili u predizbornoj kampanji građanima a tiče se deklaracije o zabrani gradnje mHe na crnogorskim vodotocima sprovodimo u djelo. Za kratko vrijeme, od nekih nepunih radnih mjesec dana Vlade, mi smo uspjeli da zaustavimo dalju gradnju mHe na crnogorskim vodotocima i to je velika satisfakcija za nas ali i za sve naše simpatizere i članove”, kazali su iz URE.

Dodaju da mHe “Slatina” na istoimenom vodotoku gradi firma BB “Hidro” koja je u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina predsjednika države Mila Đukanovića.

“Dakle raskidamo praksu krčmenja najvažnih resursa ove države koji idu u džepove najbližih srodnika aktuelnog predsjednika države i tek smo počeli sa tim procesom. Građane u ostvarenju svih svojih politika molimo za strpljenje jer za realizciju mnogih potrebno je znatno više od mjesec dana participacije u vlasti”, zaključili su iz URE.