Sramota je da država ćuti dok naše pomorce nazivaju kriminalcima

Oni iskazuju zabrinutost zbog najave adminstracije SAD-a da neće dozvoliti ulazak kontenjerskih brodva velikih kompanija na kojima većinu posade čine crnogorski pomorci.

„Ogroman broj naših pomoraca egzistenciju sebi i svojim porodicama obezbjeđuju predanim i poštenim radom  provodeći mjesece na moru odvojeni od porodica i država Crna Gora mora naći načina da ih zaštiti od kriminogenih kolega koji zvanje “pomorac” koriste za prljave i protuzakonite radnje i stavljaju ih sve skupa na “crnu” i nepoželjnu listu kadrova za sve veći broj brodskih kompanija“, poručuju iz kotorske URE.

Naglašavaju da u ogromnoj većini naši pomorci, na toj istoj kao i na mnogim drugim, svjetski poznatim kompanijama, već generacijama, profesionalno i časno obavljanju svoje poslove na brodu te su kao takvi i dalje traženi na tržištu.

„Želeći da zaštitimo interese pomoraca i njihovih porodica, kao i sve one starije generacije koji su sa mukom dugi niz godina gradili prepoznatljivo profesionalan imidž našeg pomorstva i pomoraca u svijetu, zahtijevamo  od Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova da počnu da obavljaju svoj posao, za koji su izabrani i plaćeni i pronađu mehanizme da zaštite integritet naših pomoraca“, ističu iz kotorske URE.

U tom smislu, kažu oni, URA snažno podržava zahtjeve i napore strukovnih organizacija pomoraca u primjeni preuzetih obaveza proisteklih iz međunarodnih standarda koji se tiču obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca koja već dugi niz godina traže.

„Takođe, zahtijevamo od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova da svim tzv. pomorcima koji su kriminalnim radnjama došli u posjed ogromnog bogastva ispita porijeklo imovine i da se eventualno iste osobe procesuiraju, shodno važećoj zakonskoj regulativi, i da se javnost o tome obavijesti. Ovom prilikom želimo da podsjetimo da je URA u svom programu djelovanja, zbog specifičnosti pomorstva i stanja u sadašnjoj nefunkcionalnoj organizaciji pomorskih državnih organa, kao i u cilju rješavanja ovih problema, prepoznalo potrebu za osnivanjem posebnog organa državne uprave, u sklopu Ministarstva saobraćaja i pomorstva, koje bi bilo samoodrživo i koje bi se brinulo i bilo odgovorno za sve obaveze i poslove vezane za pomorce“, navode u saopštenju.

Dodaju da se zalažu da u tom organu budu zapošljeni iskusni i dokazani pomorci i da sjedište tog organa bude u Kotoru.

„Državni organi moraju preduzeti sve mjere da crnogorski pomorci mogu nesmetano da nastave da obavljaju svoje poslove kako se ne bi ugrozila egzistencija više hiljada pomoraca i njihovih porodica“, zaključuju oni.