Saopštenje odbora u Herceg Novom oko gradskog budžeta

Oni pojašnjavaju da je porast de facto znatno veći jer u ovoj godini nije bilo izdataka za plate bivših funkcionera.

„Ogroman je i porast operativnog budžeta za 1,5 miliona eura u odnosu na plan tj.cca 800.000 eura više od ostvarenja u 2018.g. Uzroci rasta su rast bruto plata i više izdataka za ranije obaveze(posljedica kumulacije deficita),a ne rast transfera za sport,kulturu,nvo itd..Kapitalni budžet je realizovan 52 % od plana tj.3,2 mil.eura,a evidentno je da su namjenska sredstva od građevinskih dozvola bila samo 2,2 miliona eura. Dakle, milion eura je investirano iz kredita. Iz strukture investicija se vidi da je 440.000 eura uloženo u lokalne puteve (45 % od plana), a veće investicije i dalje su samo velika priča. Izdatak za rasvjetu cca 1 miliona eura, shodno vansudskom poravnanju,nije nova investicija već izmirenje ranije nastale obaveze.To znači da kapitalni budžet i nije veći od 2,2 miliona eura,što je vrlo skromno“, navode oni.

Kažu i da su glavne karakteristike ovogodišnjeg budžeta u Herceg Novom veliki rast deficita i nelikvidnosti a glavni uzroci su pored nedovoljnih prihoda, kako ističu,  u troškovima skupe administracije i odsustvu nužnih reformi i racionalizacije u javnom sektoru.

„Prošle i ove godine zaduženo je novih kredita 3,7 miliona eura a iz plana za 2020. godine se vidi da će se nastaviti rast zaduživanja ali i rast neizmirenih obaveza. Prema tome, čak i ovako skroman kapitalni budžet je preveliki napor za javne finansije jer se dobrim dijelom realizuje iz kredita. Pravo je pitanje kolika je ukupna kreditna zaduženost i gdje je kraj novim zaduženjima?“, ističu oni.

Naglašavaju i da u opštini izgleda nema velike brige za javne finansije pa su tako službena putovanja koštala skoro duplo više od plana (65.000 eura), reprezentacija 33 % više (40.000 eura).

„O ozbiljnosti problema govori i stalno kašnjenje transfera, plata i obaveza prema dobavljačima. I pored toga planiran je novogodišnji trošak blizu 50.000 eura tj. skoro kao i Podgorica. A Novski budžet se ne može mjeriti ni sa susjednim opštinama a kamoli sa Podgoricom“, ukazuju oni.

Dodaju i da je zakonska obaveza usvajanja rebalansa do kraja oktobra, a po pravilu to se radi par dana prije kraja godine što ide na štetu transparentnosti  i javne kontrole budžetskih izdataka.

„Podsjećamo gospodu iz kabineta predsjednika da su dužni detaljno i javno saopštiti zbog čega se Opština zadužila najmanje hiljadu eura po glavi svakog rezidenta opštine radi realizacije projekta fabrike otpadnih voda ako ista ne funkcioniše. Hoćemo li i narednu tirističku sezonu dočekati  sa fabrikom van funkcije“, pitaju oni na kraju.