Rađenović: Stanković da reaguje, u BD se i dalje primjenjuje mehanizam “jedan zaposleni četiri glasa”

“Koristeći državne resurse i tešku ekonomsku situaciju građana, pa ih svojim ponudama omalovažava, kupuje, zapošljava, isplaćuje režijska dugovanja, pod uslovom da nije aktivan u nekom od DPS štabova i da se ne bavi kupovinom glasova”, kazao je Rađenović na konferenciji za novinare.

On je poručio građanima Budve da se u Opštini Budva, organima lokalne uprave i samouprave i javnim preduzećima i dalje primjenjuje mehanizam “jedan zaposleni četiri glasa”.

 “Uveliko se sprovodi zapošljavanje po osnovu raznih vrsta ugovora u osvit 30. avgusta. Tome pogoduje izmjena Zakona o finansrianju rada političkih partija i izbornih kampanja, čijim članom 33 je propisana mogućnost zapošljavanja lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta. Ranije to nije bilo moguće, već je važila zabrana zapošljavanja od trenutka raspisivanja izbora i mjesec dana po okončanju izbora”, naglasio je Rađenović.

Istakao je da je opštinski odbor URA u saznanju da je jedna od zloupotreba koje DPS primjenjuje u susret izborima nuđenje građanima koja imaju dugovanja po osnovu potrošnje vode tzv. reprogram duga i omogućavanja plaćanja na rate.

“Poručujemo građanima da prije nego pristanu na potpisivanje ovakvog ugovora konsultuju advokata, jer smo sigurni da se radi o potraživanju dugova starijih od dvije odnosno tri godine za koje nova struktura pokušava da prekine zastaru, a ujedno se predstavi kao dobročinitelj. Dugovanja po osnovu potrošnje vode za građane, fizička lica zastarijevaju nakon dvije godine, a za pravna nakon tri godine”, zaključio je Rađenović.

 

Izvor: Portal Vijesti