Rađenović: Održati sastanak na temu turističke sezone u Budvi u svijetlu stanja nakon epidemije

 

U saopštenju koje potpisuje član Predsjedništva URA iz tog grada Blažo Rađenović navodi se „da građanima Budve sada nisu potrebna politička nadgornjavanja već efikasna i proaktivna reakcija izvršne vlasti, koja će pomoći izvjesnije prevazilaženje krize u turizmu izazvane pandemijom COVID 19“.

 

„Imajući u vidu da se preko 50% ukupnog turističkog prometa Crne Gore odvija u Budvi i da od toga živi i dobar dio Crne Gore, važno je i neophodno da naši građani spasu barem nešto od ove gotovo propale turističke sezone. Statistika nam takođe govori da je spsavanje sezone i u interesu države Crne Gore. Kad sve prevedemo na jezik cifara, iz Budve se prema državi prenese preko 500 miliona eura godišnje“, kaže Rađenović.

 

On zato u ime budvanske URE poziva predsjednika Opštine Budva da što hitnije organizuje sastanak na kome će biti prisutni sekretari, direktori preduzeća i predstavnici TOB-a, kako bi, smatraju u budvanskoj URI, u najkraćem roku saslušali predloge relevantnih predstavnika ugostitelja, hotelijera, agencija, privatnog smiještaja i svih koji su uključeni u turistički proizvod Budve a kako bi im, dodaju, nadležne opštinske službe dale konkretne mjere za umanjenje obaveza i olakšice prema Opštini i lokalnim preduzećima u ovoj godini.

 

„Tu prije svega mislimo na obaveze prema Komunalnom preduzeću i mogućem umanjenje plaćanja po osnovu odvoza smeća za privredu, zatim na Vodovod i kanalizaciju i moguće umanjenje cijene vode za privredu, odnosno odlaganje dosadašnjih obaveza. Svakako bi i Sekretarijat za finansije mogao imati plan umanjenja poreza, prireza, administrativnih taksi kao i svih drugih fiskaliteta koje privreda i fizička lica imaju prema lokalnoj samoupravi. TOB takođe, kao važan segment budvanske privrede, mora naći način da pomogne turističkim poslenicima i spase što se spasiti može, bilo kroz umanjenje turističke takse ili njeno potpuno ukidanje“, navodi Rađenović.

 

Rađenović ističe i da „i ako ovi predlozi možda na prvi pogled izgledaju neprihvatljivo iz ugla svih pojedinačnih subjekata koji od turizma ubiraju prihode na gore navedene načine, jedino zajednička akcija i planiranje mogu pomoći da se turistički proizvod koliko toliko održi“.

 

„Jasno je da će tržište nakon pandemije biti bitno drugačije, a pandemija je pokazala da je odgovor moguć jedino kroz solidarnost i dobro planiranu akciju“, zaključuje Rađenović.