Odbornici URA Ulcinj: Sredstva od prodaje nekretnine na Pristanu uložiti u kulturu

Odbornici URE u Ulcinju objašnjavaju da bi se usvajanjem njihovog amandmana sredstva ostvarena prodajom koristila za ulaganja u kapitalne investicije od lokalnog značaja, odnosno prioritetno za izgradnju nove Kino sale u centru grada i u Vladimiru sa svim pratećim sadržajima.
“Kino sala u Ulcinju godinama predstavlja jednu ružnu sliku u strogom centru grada i simbol je nebrige kako lokalne tako i državne vlasti prema kulturnim objektima opštine. Takav odnos je neprihvatljiv za Ulcinj kao turistički grad i kao grad koji treba da bude prepoznatljiv i po kulturnim objektima i manifestacijama”, poručuju odbornici URE iz Ulcinja.
Zaključuju da kultura predstavlja jedan od najjačih potencijala svake zajednice i pomaže u jačanju identiteta i turističkog potencijala.