Nastavak serijala Barski ugao barske URE: Brojke ukazuju da lučke kompanije gube trku sa konkurencijom iz regiona

U nastavku serijala Barski ugao juče je emitovan podkast pod nazivom „Kud plovi ovaj brod?“, a učestvovali su izvršni direktor MSC-a za Crnu Goru i zamjenik predsjednika Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj u Privrednoj komori Crne Gore Dalibor Pelević, i Zarija Franović, bivši direktor Luka Bar AD i dugogodišnji javni funkcioner.

,,Podjela Luke Bar ima negativne reperkusije. Današnja Port of Adria je prodata za nekih 8,5 miliona eura, a ja imam primjedbe i na to što im je dodat dio stambenog fonda (otprilike 4,5 miliona eura ) što bi značilo da je stvarna cijena bila od 3 do 3,5 miliona eura. Naravno, kada je u pitanju stambeni fond to su sredstva iz tekuće likvidnosti Luke Bar i morala su da pripadnu tom preduzeću. Veliki broj sudskih postupaka u Luci Bar ukazuje na to da je ipak u pitanju štetna privatizacija. Namjera da se Port of Adria vrati u državne ruke postoji ali će to biti jako težak posao”, istakao je Zarija Franović.

U razgovoru sa moderatorom Barskog ugla Darkom Pekićem, sagovornici su ukazali na alarmantne brojke koje pokazuju da lučke kompanije gube trku sa konkurencijom iz regiona (Drač, Rijeka, Kopar), a renomirana brodarska kompanija Maersk već je napustila Crnu Goru. Uzrok za to je, kako su kazali, nedovoljno eksploatisano zaljeđe Luke Bar, jer trenutno svega 15 odsto regionalnog tereta ide preko Luke Bar, a samo 3,5 odsto raspoloživog tereta se nalazi u Crnoj Gori. Perspektivu razvoja Luke Bar vide u regionalnom povezivanju.

,,Teret više ne ide ka lukama, već luke ka teretu. Crna Gora je jedina država u Evropi koja nije dio mreže Panevropskih koridora. Nama je Srbija glavno tržište, ali ipak nije dobro da nam sva roba ide preko jedne rute. Jaka promocija Luke Bar i Crne Gore u regionu je neophodna. Kada budemo privukli više tereta bićemo u mogućnosti da zainteresujemo velike svjetske brodare, a kada ih zainteresujemo oni će da se nadmeću sa nižom cijenom i kraćim vremenima isporuke. Trenutno ozbiljni svjetski brodari nijesu zainteresovani za Crnu Goru“, zaključio je Dalibor Pelević.