Može Bar: Zbog lošeg upravljanja odlazeće lokalne vlasti Opština Bar duguje 12 miliona državi

“Opština Bar, preko Vlade Crne Gore, zadužila se za kredit kod “KfW” banke (Njemačka razvojna banka) u iznosu od 12 miliona eura. Sredstva su bila na raspolaganju od 2008/2009. godine, a utrošena su u periodu od 2016. do 2021. godine. Kredit je vratila Vlada Crne Gore, a Opština Bar sada duguje državi 12 miliona eura i kreditno je nesposobna za bilo koju investiciju”, saopštili su sa liste “Može Bar, može Crna Gora”.   

Kako su kazali, sredstva nijesu evidentirana u budžetu Opštine Bar, a utrošena su na izgradnju hidrotehničke infrastructure čiji je investitor opština, formalni investitor vodovod, a čitavim poslom je upravljao “Vodacom”, koji je državna kompanija.      

“Nije podnijet izvještaj o utrošenim sredstvima, izgrađenim objektima i o tome koji su objekti u funkciji. Opština i vodovod neće da dostave informacije što će zahtijevati provjeru od strane DRI (Državna revizorska institucija) i drugih nadležnih državnih organa”, kazali su oni.    

Sa liste “Može Bar, može Crna Gora” ističu da su građeni objekti vodovoda i kanalizacije te da su oni svakako državna svojina, što podrazumijeva da država pravno i finansijski mora dovesti do kraja ovu investiciju.

“Insistiraćemo da se opština Bar, u dogovoru sa Vladom CG, umjesto vraćanja kredita Vladi zaduži za kredit kod banke u istom iznosu koliki je i neotplaćeni dug”, navode oni.

 Dodali su da im je cilj usmjeriti sredstva za izgradnju objekata koji su kako kažu, prema kapitalnom budžetu obaveza države Crne Gore.

“Konkretno, usmjerićemo ih za put kroz Mrkojeviće (Sv. Ivan- Kruče Vladimirske) kao i za dječiji vrtić, što će vjerovatno biti dovoljno za dovršetak tih objekata”, zaključuju.