Ministarstvo odbrane nastavlja da ne odgovara na upite vezane za Sinajevinu

Vlada Crne Gore više radi na prolongiranju tog puta nego na postizanju rezulata koji prije svega imaju za rezultat postizanje boljih standarda i života građana a sa tim i ulazak u EU.

I ako pravni dokumenti u Crnoj Gori predviđaju da svi imaju pravo na pravovremeno dobijanje potpunih informacija o stanju životne sredine, i ako postoje brojne ratifikovane međunarodne konvencije poput Arhunske konvencije, Ministarstvo odbrane se ponaša kao da nije obavezno i kao da se na njih ovo ne odnosi a Vlada svojim ponašanjem potvrđuje da se nekima to i može.

Ministarstvo odbrane nastavilo je sa praksom neodgovaranja na dopise koje im šaljemo kontinuirano.

Nastavljaju sa prikrivanjem svih radnji vezano za Sinjajevinu. Građanski pokret URA je poslao više dopisa Ministarstvu odbrane vezano za Sinjajevinu u kojima su traženi podaci od značaja za informisanje javnosti i rada na sačuvanju drugog po veličini pašnjaka u Evropi.

Pozivamo i ovim putem Ministarstvo odbrane da nam odgovori na dopise koje smo im poslali i da makar na taj način doprinesu  informisanju javnosti o ovom pitanju. U saradnji sa NVO sektorom i ekološkim aktivistima imamo informacije da Ministarstvo odbrane nije odgovorilo ni na brojne dopise koje su im stizali iz NVO sektora. Pitamo se, ukoliko je sve transparentno, zašto Ministarstvo odbrane ne odgovara na dopise i ne informiše javnost o aktivnostima koje imaju vezano za Sinjajevinu.

Zvuči apsurdno da Ministarstvo odbrane ima osobu koja je zadužena za slobodan pristup informacijama i prima platu pokrivajući tu poziciju.

No, pitamo se da li ta osoba radi svoj posao? A ako ne radi, ko joj to dopušta? Pa da se još jednom podsjetimo da ljudi zaposleni u državnim institucijama rade za građane Crne Gore, i da se finansiraju od novca građana te da su dužni da postupaju u skladu sa zakonima.