Marović: Spajić poziva na direktnu demokratiju i ne znajući šta ona znači

U naporima da sačuva svoju fotelju, zajedno sa grupicom ministara iz Vlade, Spajić se svakodnevno sa svog Tviter naloga poziva na direktnu demokratiju, informišući građanke i građane da treba da uzmu, zajedno sa njim, učešće u protestima.

Možda je ovo elementarno nepoznavanje državnog uređenja, ali prije će biti svjesno potenciranje ovog pojma. Da podsjetimo da je Crna Gora Ustavom definisana kao predstavnička demokratija i da su ovakve „omaške“ nedopustive i da mogu biti tumačene i kao poziv na rušenje ustavnog poretka. Slobodno okupljanje i izrazavanje mišljenja su nesporna i Ustavom garantovana prava, ali direktna demokratija je oblik vladavine, a ne protest.

Stoga bi umjesto izmišljanja vanustavnih kategorija i populističkih izjava kako neko želi da otme građankama i građanima veće zarade, Spajić trebalo sledeći put da reaguje na fašističke izjave i nacionalističke simbole na skupovima koje podržava i kojima prisustvuje.