Malović: Pripremili smo brojne projekte kako bi turizam u Pivi trajao tokom čitave godine

“Nakon odlične ljetne sezone, Piva nikada više ne smije dozvoliti da u toku jeseni i zime bude pusta”, saopštila je kandidatkinja za odbornicu na listi Može Piva Može Crna Gora, Snežana Malović.

Malović je kazala da turistički potencijal Pive mora dodatno da se razvija, te da su ideje liste koju zastupa jasne.

“Treba nam hotel u turističkom mjestu kao što su Plužine. Ne smijemo dozvoliti da se turizam isključivo vodi po privatnim smještajnim jedinicama i to samo ljeti, tokom dva mjeseca. Potrebno je, dakle, sadašnjem vlasniku Hotela Piva olakšati posao kroz razne podsticaje i pomoći da u Pivi dobijemo hotel, bolji od onoga koji je nekada bio. Pored toga, potrebno je i otvoriti prostor za moguće investicije u oblasti smještajnih jedinica u Pivi. Trnovačko i Stabanska jezera su biser Pive, a prohodnost do njih moramo učiniti boljom, jer to je najsjajniji biser Pive, ali i Crne Gore”, navela je Malović.

 Malović je takođe ukazala na to da srednjovjekovni Soko grad, kulturna baština Crne Gore, mora imati prohodnost, put i infrastrukturu kakvu takva baština kulture zaslužuje.

“U planu nam je i da odmah u prvih par mjeseci kao učesnik u lokalnoj vlasti očistimo od mahovine preko 700 stećaka koji su pod zaštitom UNESCO, a za taj posao nije potrebna krupna politička priča niti prazna obećanja”, dodaje Malović.

“Na kraju, ova lista je dokaz da za velika djela nijesu neophodna velika politička obećanja. Zato, dragi Pivljani i Pivljanke, 23. oktobra zaokružite broj 4 jer – Može Piva Može Crna Gora”, zaključila je Malović.