Ljaić: Politički predstavnici albanske manjine u Rožajama profiteri; omogućiti toj manjini srednje školovanje na njihovom maternjem jeziku

“I ako postoji jedna osnovna škola na albanskom jeziku u Rožajama, postavlja se pitanje da li ti učenici imaju priliku da nastave svoje srednje školovanje na maternjem jeziku i da li se nekad neko  iz Ministarstva prosvjete zapitao gdje nastavljaju ti učenici svoje školovanje i da li treba ponuditi odgovarajuće rješenje. Apelujemo na Ministarstvo prosvjete da tokom sljedeće školske godine u srednjim školama u Rožajama otvori nekoliko odjeljenja  na albanskom jeziku i tako uvaži potrebe ove nacionalne manjine”, poručuje Ljaić.
On napominje i da “ako se osvrnemo na sva predizborna obećanja koja su se dešavala u minulim godinama doći ćemo do zaključka da su se potrebe pomenutog naroda odnosno ove nacionalne manjine u ovom gradu korisitili  za jeftino partijsko trgovanje, a  tzv. politički predstavnici ovog naroda su u osnovi samo profiteri bez ikakvog doprinosa za svoj grad ili svoj narod u Crnoj Gori”.  
“Nadamo se da će se ovaj naš apel shvatiti kao konstruktivni doprinos na polju očuvanja prava i nacionalnih vrijednosti manjinskih naroda u Crnoj Gori”, poručuje na kraju Ljaić.