Kosović: Za turističke privrednike odgoditi otplatu glavnice kredita na godinu dana sa smanjenjem kamate na razumnih 3-4%

Nedostatkom ovog novca će biti pogođene i sve ostale grane privrede koje su indirektno vezane za turizam. Treći paket pomoći privredi neće biti dovoljan ni za tekuće obaveze, a Vlada nema novca da isplati pomoć u adekvatnom obimu i najverovatnije će doći do novog zaduživanja jer drugi način da dođemo do novca ne postoji.

Veliki broj firmi i pojedinaca zadužio se da bi što bolje dočekao sezonu, zaposlio ljude, a nažalost prihodi ne iznose ni 10% od prošlogodišnjih.

Naš predlog je da se u dogovoru sa bankama odloži otplata glavnice za kredite na jednu godinu, a da se kamata smanji na razumni nivo od 3-4% i da na taj način i banke solidarno učestvuju u prevazilaženje krize.

Kosović dodaje  da bi se kamate nastavile plaćati svakog mjeseca dogovorenom dinamikom.

“Sigurni smo da i ove mjere neće biti dovoljne za saniranje nastalih posledica ali da bi ih koliko-toliko ublažile”, zaključuje Kosović.