Konatar: Tražićemo parlametarnu istragu o arčenju novca u oblasti pomorstva

 

On ističe da Skupština Crne Gore mora utvrditi javnu i političku odgovornost onih koji su birani u Skupštini, i/ili na predlog Vlade Crne Gore, a čiji je zadatak bio da odgovorno i zakonski-neupitno štite javni interes i novac svih građana.

 

“Imajući u vidu da je Ministarstvo za kapitalne investicije predalo informacije Skupštini Crne Gore o mogućem postojanju krivičnih djela u vezi sa kupovinom brodova za Crnogorsku i Barsku plovidbu, kao i pozajmicama Vlade za otplatu kredita kineskoj Eksim banci smatramo neophodnim otvaranje parlamentarne istrage”, ukazuje Konatar.

 

Kaže da parlamentarna istraga treba da preispita postupanje i mehanizme odlučivanja organa upravljanja i rukovođenja privrednih društava Crnogorske plovidbe AD i Barske plovidbe AD, a koji, smatra on, nisu poštovali odredbe Zakona o privrednim društvima.

 

“Takođe, parlamentarna istraga mora da utvrdi javnu, političku i regulatornu odgovornost u vezi neprincipijelne tajnosti rada, kao i pasivnosti u radu nadležnih institucija države Crne Gore: Vlade Crne Gore, ministarstava saobraćaja i pomorstva, kao i ministarstava finansija, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Komisije za kontrolu državne pomoći, odnosno Agencije za zaštitu konkurencije”, naglašava potpredsjednik URE.

 

Konatar zaključuje da građani Crne Gore imaju pravo na sve informacije u vezi sa arčenjem državnog novca i mogućim zloupotrebama u oblasti pomorstva, kao i utvrđivanje jasne političke odgvornosti i da to je, pocrtava, osnovni razlog za otvaranje parlamentarne istrage.