Konatar: Ispitati sumnjive diplome, raskinuti sa praksom DPS-SD-BS vlade

Ona je pozvala resornu ministarku nove Vlade Vesnu Bratić da uspostavi mehanizme kontrole diploma sa inostranih fakulteta i omogući model oštre sankcije onih koji se opredijele za sticanje diplome na ovakav – protivzakonit način.

“I pored silnih najava bivšeg ministra Damira Šehovića malo se toga uradilo na ovom polju za njegovog mandata pa smo svjesni kako su diplome nemalog broja ljudi (čak i onih u državnoj administraciji) stečene. Kako se ne bi nastavio taj pogubni trend, apelujemo na ministarku Vesnu Bratić da u saradnji sa ostalim odgovarajućim nadležnim organima izvrši provjeru istih, a za one koje su u procesu nostrifikacije pooštri kontrolu validnosti, kako se ne bi nastavio trend DPS-SD-BS po ovom pitanju i zapošljavanja  kadrova sa sumnjivim znanjem i sposobnostima”, navodi Konatar.

Konatar navodi i da je javna tajna da je dovoljno otići par puta na neki od fakulteta u inostranstvu, da bi se stekla diploma.

“Smatram da postoje mehanizmi da se provjere odlasci i dolasci takvih studenata i vrijeme sticanja diplome kao i usklađenost nastavnog plana i programa na tim fakultetima sa nastavnim planom i programom na odgovarajućim fakultetima Univerziteta Crne Gore”, ukazuje Konatar.

Ona zaključuje da se URA bori za demontiranje sistema koji je uspostavio DPS, a to znači i za zapošljavanje najstručnijih i najsposobjijih, u skladu sa zakonima.