Jokić: Bivša Vlada Katunjanima otela kolibe na Sinjajevini

,,Koliko je bivša Vlada brinula o stočarima sa Sinjajevine najbolje svjedoči zaključak od 12. septembra 2019. godine kojim su kolibe na toj planini bukvalno otete Katunjanima i date na raspolaganje Ministarstvu odbrane za potrebe vojnog poligona“, ocijenila je Ljiljana Jokić u ime Građanskog pokreta URA.

Ona ističe da iz dokumenata koje je Ministarstvo odbrane dostavilo Građanskom pokretu URA, po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, jasno proizilazi da je bivši menadžment Ministarstva odbrane, na čelu sa Predragom Boškovićem, osim što je pokušao da otme pašnjak stočarima, bez ikakvog pitanja je prisvojio njihove domove na planini, a da pri tom nije dao mi jednu informaciju mještanima ili ih konsultovao. ,,Među ljudima koji su bili u prvoj liniji fronta borbe protiv poligona na Sinjajevini su i katunjani, ljudi koji svake godine izdižu stoku na Sinjajevini.  Zbog straha od zagađenja životne sredine na Sinjajevini vlasnici katuna i mještani sela u njenom podnožju su se pobunili protiv izgradnje vojnog poligona“.

Jokić smatra da, iako su shvatili značaj ovog pitanja i koliko ono može uticati na njih, jer smo svi imali brojne pretpostavke o namjeni vojnog poligona, Katunjani nisu znali da je bivša Vlada, 12. septembra 2019. godine donijela Zaključak kojim je dala saglasnost da se nepokretnosti – lokacije na prostoru Sinjajevine u opštinama Mojkovac, Kolašin i Šavnik ustupi na privremeno korištenje Ministarstvu odbrane za potrebe formiranja Vježbovno strelišnog poligona Vojske Crne Gore, gdje je planirano i gađanje artiljerskim oruđima i minobacačima.

,,Predmetne nepokretnosti – lokacije koje je Vlada ustupila na korištenje čini više katastarskih parcela i objekata, odnosno više koliba. To znači, da je bivša Vlada stavila u drugi plan Katunjane, mještane sela, i odlučila da kolibe u kojima određene porodice generacijama izdižu  pokušava iskorititi za vojni poligon. Bivša Vlada je osim što je htjela da otme pašnjaka, očigledno htjela da otme ljudima i kolibe, što dovoljno govori o njihovoj navodnoj brizi o stočarima“, objašnjava.

Dodaje da do nedavno nisu imali dovoljno informacija o postupcima bivše Vlade i bivšeg ministra odbrane u predmetu Sinjajevina. ,,Međutim, zahvaljujući podacima koje smo dobili od sadašnje ministarke Olivere Injac, imamo priliku da vidimo i u potpunosti sa dokazima potkrijepimo i ovu situaciju”, zaključuje Jokić.