Jelušić: Budva da izdvoji sredstva za obnovu Doma zdravlja

“Rebalans budžeta koji je izglasan na posljednjoj sjednici SO Budva je svakako trebalo podržati, a jedan detalj nas je naveo da razmišljamo proaktivno, odnosno u susret donošenju budžeta za 2020. godinu. Naime, ovim rebalansom je predviđeno da se pomoć namijenjena Domu zdravlja u Budvi poveća u iznosu od 25 000 eura. Jasno je da su školstvo i zdravstvo one djelatnosti koje bi trebalo da se finansiraju sa centralnog nivoa. Međutim, ni jednoj lokalnoj samoupravi niko ne brani da popravlja uslove u kojima se građani liječe i školuju. Obično sabiranje koliko dajemo i koliko zauzvrat dobijamo, ne smije biti mjerilo kada su u pitanju obrazovanje i zdravlje”, kazala je  Jelušić.
Prema njenim riječima ovog puta predlog OO GP URA je da u narednom budžetu za Dom zdravlja u Budvi bude izdvojeno barem onoliko koliko je kumulativno izdvojeno za dva važna vjerska i kulturna objekta – manastire Stanjeviće i Podlastvu, koji su obilježili mandate dva budvanska predsjednika opštine.
“ Smatramo da je ako je lokalna samouprava našla svoj interes u obnovi ovih sakralnih objekata, to bi sada trebalo uraditi i u odnosu na Dom zdravlja u Budvi. Svakako je potrebno da Ministarstvo zdravlja odradi dio posla, posebno u vidu pripreme dokumentacije i plana obnove Doma zdravlja, a da Opština iz budžetskih sredstava i animiranjem preduzeća i građana dobre volje dodatno pomogne da grad dobije obnovljeni i dobro opremljeni Dom zdravlja sa dnevnom bolnicom.   Na sreću Budve iz godine u godinu je pozitivan prirodni priraštaj kao i doseljavanje ljudi iz drugih gradova i država. U to ime moramo preduprijediti i mogući odliv zdravstvenog kadra i unaprijediti kvalitet medicinskih usluga od kojih zavise ne samo građani već i turistička privreda, kako u Budvi, tako i u Petrovcu i Svetom Stefanu. U želji da nasi sugrađani sto manje imaju potrebe da koriste usluge Doma zdravlja, a u nadi da ce i pozicija i opozicija podržati nas prijedlog očekujemo da ćemo sljedeće godine imati razlog da budemo ponosni na obnovljeni i savremeni Dom zdravlja u Budvi.”, zaključila je Jelušić.