Hercegnovska URA: Vlada da ubrza koncesiju za cataru i detaljno provjeri privatizaciju Pomorskog saobraćaja

Kako navode, nedopustivo je da ta trajektna linija i dalje funkcioniše bez koncesionog akta, a samo na osnovu Ugovora o zakupu djelova trajektnih pristaništa u Kamenarima i Lepetanima, koji datira još iz 2004. godine i aneksa tog ugovora iz 2019. godine”, navode iz hercegnovske URE.

Iz te partije su zatražili od Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) da ubrza proces pripreme nacrta koncesionog akta i raspisivanje tendera za dodjelu koncesije za obavljanje trajektnog prevoza. ,,Ministarstvo kapitalnih investija mora ubrzati te procese kako bi se ova pitanja riješila u skladu sa zakonskim propisima i trajno normirala. MKI posebno ima obavezu da prilikom definisanja koncesionog aranžamana vodi računa o interesu lokalnih zajednica, kao i da definiše obavezu koncesionara da dio prihoda uplaćuje Opštinama Tivat i Herceg Novi, na čijim teritorijama se obavlja prevoz i čije se obale koriste” ističu iz odbora URE u Herceg Novom.

Iz hercegnovske URE još najavljuju i da će od kabineta potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića zatražiti da se detaljno preispita privatizacija Pomorskog saobraćaja, da se pregleda kompletna dokumentacija i posebno obrati pažnja na kontrolu prihoda koje catara ostvaruje, naročito imajući u vidu revizije i mišljenja Državne revizorske institucije (DRI).

Posebno će, kako napominju još iz odbora URE u Herceg Novom, tražiti da se utvrde kršenje prava radnika i obračun sa sindikalnim predstavnicima u tom preduzeću koji su se događali u prethodnom periodu. ,,Obaveza Vlade Crne Gore je da doprinese zaštiti prava radnika catare. Prilikom definisanja koncesionog akta MKI posebno mora voditi računa o unaprjeđenju ekoloških standarda za obavljanje djelatnosti trajektnog prevoza”, zaključuju iz hercegnovske URE.