Forum žena URE povodom Međunarodnog dana porodice: Porodica mora biti izvor sigurnosti, a ne neizvijesnosti i straha

,,Porodica je nezamjenjivo dobro ne samo pojedinaca, već i zajednice. Uz čestitke povodom Dana porodice, želimo da istaknemo da predano radimo na stvaranju okruženja koje podržava sve porodice, kroz adekvatne mjere i inkluzivne politike koje roditeljima omogućavaju usklađivanje porodičnih i radnih obaveza, obrazovanja kao i socijalnu podršku”, saopštila je danas članica Foruma žena Građanskog pokreta URA Ana Ždrale.

Kako je kazala, žene i djevojke u Crnoj Gori su u pravima izjednačene sa muškarcima, ali nisu jednake u smislu mogućnosti. ,,One takođe moraju imati mogućnost da slobodno, sigurno i odgovorno biraju svoj životni put, otvaraju biznise, nasljeđuju imovinu, budu na pozicijama moći i pitaju se o svemu što ih se tiče – od obrazovanja i zaposlenja, do stvaranja domaćinstva i zasnivanja porodice. Obrazovane i zdrave žene i djevojke, koje mogu samostalno odlučivati i imaju jednak pristup mogućnostima, i koje zajedno sa svojim partnerima imaju dostupne informacije i sredstva za planiranje svoje porodice, stvaraju stabilnije porodice, njihove zajednice su jače, a Crna Gora je kao društvo bliža održivoj budućnosti kakvu želi”.

Prema riječima članice Foruma žena URE, slučajevi porodičnog nasilja u poslednjih nekoliko mjeseci, koje je nažalost rezultiralo femicidima, opominju nas da je neophodno hitno unapređenje sistema zaštite koji će biti fokusiran na ljudska prava žrtava i nultu toleranciju nasilja. ,,S tim u vezi, premijer Dritan Abazović je najavio da će inicirati da se u Krivični zakon uvrsti femicid kao posebno krivično djelo. Dakle, kroz institucije sistema borićemo se da se nasilje nad ženama i djevojčicama prevenira, da se pooštri kaznena politika u smislu odvraćanja od nasilja, kao i da se žrtvama obezbijedi veća briga i psihosocijalna podrška”.

Ždrale je istakla da iz Foruma žena ukazuju i na problem ugovorenih maloljetničkih brakova. ,,Porodica mora biti izvor sigurnosti, a ne neizvijesnosti i straha. Međutim, često je upravo porodica ta koja uglavnom prisiljava žene na ugovorene brakove i to najčešće iz razloga siromaštva. Djeca su u takvom okruženju primorana da rade kako bi preživjela i da se odriču svog osnovnog prava na obrazovanje. Dobro je sto je Ženski klub predao u proceduru zakon kojim se osniva Alimentacioni fond, kroz koji će država uspostaviti efikasnije mehanizme kako bi se osiguralo da svi roditelji ispunjavaju svoje dužnosti. Nedavanje izdržavanja to jest izbjegavanje plaćanja alimentacije, jedan je od ključnih problema sa kojima se suočavaju jednoroditeljske porodice, i zbog kojeg su mnoga djeca izložena siromaštvu”.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kako je još napomenula, kojim je omogućeno da sva djeca predškolskog uzrasta primaju dječji dodatak kao i izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kroz koji su svim učenicima osnovnih škola obezbijeđeni besplatni udžbenici, na tragu su socijalnih politika Građanskog pokreta URA. ,,Ali, takođe je važno da se okonča posao na izradi Socijalnog kartona građana kako pomoć ne bi išla sistemom uravnilovke već prema onima kojima je najpotrebnija. Briga o dobrobiti porodice, kao i o natalitetu se ne može i ne smije delegirati samo i prvenstveno ženama, već je obaveza zajednice i svih grana vlasti da stvaraju uslove za zajednički prosperitet”, zaključila je Ždrale.