Forum žena nikšićke URE: Poruke mizoginije i seksizma uznemirijuć pokazatelj u kakvom društvu živimo

Rezultati istraživanja različitih međunarodnih organizacija, kako su kazale, pokazuju već duži niz godina da je najmanje jedna od tri žene tokom života pretučena, primorana na polni odnos ili zlostavljana na neki drugi način,. ,,To nas upućuje na zaključak da se radi o globalnom problemu koji je u svojoj osnovi kršenje osnovnih ljudskih prava, i kao takav zahtijeva brzo djelovanje i solidarnost kako bi žrtva bila osnažena u borbi protiv nasilnika”.

Članice Foruma žena nikšićkog odbora URE osvrnule su se i na aktuelnu temu o seksualnom zlostavljanju koja je uzbunila region. ,,Radi se o nasilju moćnog autoriteta, učitelja glume, nad mladim i nezaštićenim djevojčicama i djevojkama koje je trajalo godinama, sve dok mu prijavom na put nisu stale hrabre djevojke, žrtve zločina. Nema sumnje da su nasilnici sa pozicija moći svuda oko nas i ovaj događaj treba da ohrabri sve žrtve nasilja, silovanja i seksualnog uznemiravanja da progovore i tako zaustave nasilnike i privedu ih pravdi, iako je to veoma teško u malim i patrijarhalnim sredinama”.

Uprkos velikom broju međunarodnoih dokumenata i deklaracija koji osuđuju i zabranjuju svaki vid nasilja, pa i nasilje prema ženama, ističu iz Foruma žena nikšićke URE, svjedočimo velikom prisustvu ovakvih pojava u društvu. ,,Da se ne radi dovoljno na edukaciji o ljudskim pravima potvrdio nam je i jedan mladi poslanik koji je svojim nazadnim stavovima o pravima i položaju žena izazvao nevjericu i gorčinu, a ujedno nam i potvrdio da naše društvo, nažalost još uvijek, predstavlja model društva koje se dijeli na prostor rezervisan za muškarce i onaj za žene, tako da se  prelazak u ,,muški prostor” često posmatra kao prelazak granice što, prema nepisanim zakonima ovakvog modela, predstavlja kršenje pravila i povlači stroge kazne. Kazni obično prethodi nazadni stav o tome da ženi treba pokazati gdje joj je mjesto. Kritika i dekonstrukcija cjelokupnog patrijarhalnog modela svijeta, koji se temelji na strogoj granici između muškog i ženskog prostora i koji ženu posmatra kao biće nižeg reda, biće nešto na čemu će naš Forum insistirati”.

Članice Foruma žena nikšićke URE ističu da je žena političko biće, isto kao i muškarac, sa pravom da bira i bude birana. ,,S obzirom na činjenicu da žene predstavljaju više od polovine stanovništva Crne Gore, smatramo da one moraju uzimati, uprkos svim preprekama, sve više učešća na pozicijama moći i odlučivanja. Vjerujemo da to vrijeme dolazi. Žene Građanskog pokreta URA će se boriti za pravednije društvo, a ono podrazumijeva i pravedniji i bolji položaj žena”, zaključuju iz Foruma.