Fabris: Pobjedom 23. oktobra Budvu vraćamo na evropski kurs

„Budvanska URA će se zalagati za efikasnije korišćenje predpristupnih fondova EU sa fokusom na projekte kojima se jača vladavima prava, zaštita životne sredine, obrazovanje i zdravstvo”, saopštio je kandidat za odbornika liste “Može Budva, može Crna Gora” Berislav Fabris.

Kako kaže Fabris, jačanjem kapaciteta institucija i organizovanjem obuka daće snažnu podršku i oslonac mikro, malim i srednjim preduzećima pri kandidovanju projekata i na taj način kreirati bolji ambijent za poslovnu zajednicu. 

On dodaje da će se Budvanska URA zalagati za što veće učestvovanje u partnerskim projektima. “Time ćemo osnažiti međudržavnu i međuopštinsku saradnju i na taj način dati doprinos promociji grada kao turističke destinacije”.

“Ove programe prepoznajemo kao izuzetno bitne jer njihove benefite osjećaju ne samo građani kao pojedinci već i zajednica u cjelini, o čemu svjedoče brojni gradovi iz susjednih zemalja čiji se razvoj oslanjao na evropsku podršku.

Pobjedom 23. oktobra Budvu vraćamo na evropski kurs, put integracija, održivog razvoja i saradnje.
Može Budva, Može Crna Gora, zaokruži broj 7”, zaključuje Fabris.