Eminentni fizičar i profesor beogradskog univerziteta dr Edib Dobardžić podržao platformu “Crno na bijelo”

Eminentni fizičar i profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu dr Edib Dobardžić podržao je danas platformu “Crno na bijelo”, koju smo ranije predstavili sa kolegama iz Saveza građana CIVIS a uz pomoć nezavisnih intelektualaca i građana.

Na predstavljanju je rečeno da su pet osnova ove platforme (reforma pravosuđa, ekonomije, prosvjete zdravstva i ekološka održivost) baze na kojima moraju počivati promjene i budući održivi razvoj Crne Gore.

Dr Dobardžić u podršci platformi kaže da su pet principa platforme “Crno na bijelo” značajna osnova za dobar početak funkcionisanja Crne Gore kao pristojne države.

Kroz istoriju se pokazalo da je veoma teško ujediniti veliki broj intelektualaca a da funkcionišu i posle promena. Međutim kada “dogori do nokata”, intelektualci se lako ujedine u cilju promena. Organizacija URA sa mnogobrojnom podrškom značajnih intelektualaca ima potencijal da pokrene promene koje mogu da dovedu do pomaka ka boljitku voljene Crne Gore.

Iskazuje uvjerenost i da će u “danu posle” intelektualci ostati da pomažu “našoj Crnoj Gori uprkos svojim različitostima”.

Moje mogućnosti su, ne bih odbio poziv za pomoć, da pomognem u obrazovanju i nauci, što bih želeo.

Dr Edib Dobardžić je rođen u Bijelom Polju a studije završio na Fizičkom fakultetu u Beogradu gdje nakon magistarskih studija biva angažovan kao asistent a nakon doktorata i u zvanje docenta i vanrednog profesora Univerziteta u Beogradu.

Iza sebe ima mnoštvo naučnih radova i istraživačkih projekata iz oblasti Fizike kondezovane materije i Nanofizike. Njegovi naučni radovi citirani su u svjetskim okvirima a svojim istraživanjima plijeni pažnju mnogih naučnika.