Đurović: Stari grad Bar upisati na UNESCO listu svjetske kulturne baštine

“Pokrenuću sve zakonske mehanizme i u saradnji sa institucijama sistema dati puni doprinos da Stari grad Bar u što skorije vrijeme valorizuje svoje univerzalne vrijednosti i nađe se na UNESCO listi svjetske kulturne baštine, jer to i zaslužuje”, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma i nosilac liste Može Bar, može Crna Gora Goran Đurović.

Đurović, koji je član Nacionalne komisije za UNESCO, kazao je da je važno da Crna Gora kao sudionik i svjedok burnih kulturno – istorijskih previranja tokom vjekova, afirmiše i stavi u funkciju razvoja turizma brojne segmente materijalne i nematerijalne kulturne baštine neprocjenjive vrijednosti.

“Zbog svog geografskog položaja i bogate istorije, Stari grad Bar predstavlja mjesto susreta svih mediteranskih kultura, i zbog toga ćemo uraditi sve što je u našoj nadležnosti i mogućnosti da se tom istorijskom lokalitetu da pun značaj”, istakao je Đurović.

Sanacija danas urušenih ostataka nekada reprezentativne Kneževe palate biće početak niza aktivnosti ulaganja u revitalizaciju urušenih objekata u Starom Baru i stavljanja istih u funkciju.

Bedemi, Akvadukt, Sahat kula, Barutana, te stari bunari i brojni sakralni objekti u Baru dobiće svoj puni sjaj, a rezultati arheoloških istraživanja nastali tokom ovih procesa biće prezentovani na najsavremenije načine.

“Ukupan prostor Starog Bara postaće centar nauke, umjetnosti i art biznisa, te ćemo na taj način ovaj dio opštine Bar  i turistički valorizovati, stavljajući poseban akcenat na funkcionalnost i sadržajnost kreativnog haba u Starom gradu”, ocijenio je Đurović.

Kulturne i kreativne industrije spadaju u jedan od najbrže rastućih sektora i glavni su pokretači napretka ekonomija razvijenih zemalja, predstavljajući značajan izvor prihoda i zapošljavanja. Pored ekonomskih benefita, kulturne i kreativne industrije doprinose ljudskom, inkluzivnom i održivom razvoju.

“Na ovaj način, posebno cijeneći značaj konzervatorske struke u ovim procesima, Stari grad Bar može pokazati i pružiti još uvijek neistražene i skrivene istorijsko – kulturne slojeve naše zemlje, a naš je zadatak da ih valorizujemo i da njegujemo multikulturalnost koja karakteriše ovaj dio Crne Gore”, zaključio je Đurović.