Dr Vraneš Grujičić: GP URA će realizovati prijeko potrebnu decentralizaciju zdravstva u Baru

„Građani Bara i mi koji radimo u zdravstvu svjedoci smo dugogodišnje nezdrave politike, koja je urušila i unizila, kako građane tako i ljekare, sestre i svo osoblje. Iz bolnice su izbrisane cijele službe koje su dugo godina opsluživale cijelu južnu regiju. Tako su nestala odjeljenja kožnih, očnih, ušnih, neuropsihijatrijskih, infektivnih bolesti“, saopštila je kandidatkinja za odbornicu liste „Može Bar, može Crna Gora“, dr Milenka Vraneš Grujičić.

Kako je kazala, da stanje bude još gore Dom zdravlja je iznutra kompletno ruiniran, kako prostorno, kadrovski pa i organizaciono.

Grujičić ističe da su nečijom nepromišljenom odlukom sve dijagnostičke procedure laboratorija, rendgen, ultazvuk, mamograf, bez pitanja građana, prebačene u bolnicu koja je van grada i nedostupna mnogim građanima, posebno starijim i hitnim stanjima.

„Služba Medicine rada, kojoj pripadam, je nekada sa 5 specijalista, 8 sestara, pola doma zdravlja i cijelom dijagnostikom, svedena na jednog ljekara i jednu sestru. Izmještena je u prostorije nekadašnje stomatologije. Za sve ove godine nismo dobili ni jednog specijalizanta“, navodi dr Vraneš Grujičić.

Ona dodaje da je nedopustivo što se od strane lokalne uprave nije vodilo računa o zdravstvu, te da zbog toga imamo danas ovakvo stanje.

„ URA se zalaze za jednakost, znanje, disciplinu, pravo na rad, dobre i savremene radne uslove , dobre međuljudske odnose i lako dostupno zdravstvo. Zalaže se za izgradnju savremenog Doma zdravlja i jednake šanse za sve. Zalaže se za zdravog, zadovoljnog i srećnog građanina“, zaključuje dr Milenka Vraneš Grujičić.