Đaković: DPS najodgovorniji za očajne rezultate istraživanja o mladima

On naglašava da sva istraživanja koja se bave mladima donose poražavajuće podatke a takvo je i poslednje koje se bavi stavovima mladih o politici i koje donosi otrežnjujuće rezultate.

“Naime, podatak da preko 60% mladih misli da jedino partijska knjižica donosi napredak u karijeri je najbolji ilustrator sistema vrijednosti u crnogorskom društvu. Kada tome dodamo podatak da bi preko 60% njih glasalo partiju sa kojom se ne slažu ukoliko bi im ona garantovala zaposlenje jasno govori da mladi politiku jedino vide kao mehanizam za materijalno ostvarivanje. To je izvrnuta percepcija koja je rezultat ambijenta kreiranog u proteklih 30 godina“, navodi on.

Đaković dodaje da vladajuća partija DPS već trideset godina mlade marginalizuje i da hoće da ih svede na dekor.

„Oni žele da umanje njihov uticaj u političkim procesima, da im ogade političko djelovanje i odlučivanje o svojoj budućnosti. I ovo posljednje istraživanje rezultat je tridesetogodišnje politike DPS-a koja je svjesna opasnosti bunta mladih i njihove moći u društvu i koja sve radi da minimalizuje političku participaciju mladih“, ukazao je Đaković.

Đaković ističe i da je podatak koji možda i najviše zabrinjava to da 70% mladih svoju budućnost ne vidi u Crnoj Gori niti je vezuje za nju.

„Mladi se osjećaju iznevjerenim, slušajući prazna obećanja političara. Potrebno je da svi zajedno preuzmemo odgovornost za trenutno stanje koje vlada među mladima. Svaka politička partija, javni i društveni činilac bi trebalo da preuzme svoj dio odgovornosti jer je to jedini ispravan način da mlade zadržimo u našoj zemlji. Tek onda kada izađemo iz partijskih rovova i ponesemo dio krivice koju svako od nas ima, bićemo u stanju da se suočimo sa problemom koji evidentno postoji sve više i krenemo u njegovo rješavanje. Moramo svi zajedno raditi na tome da za 20 ili 30 godina ne dođemo u situaciju da nam država ostane bez mladih“, zaključuje predsjednik mladih URE.