Đaković: Crnoj Gori potreban stambeni fond za mlade bračne parove

Oni ističe da su nove generacije ostavljene na cjedilu, kada je riječ o rješavanju njihovog stambenog pitanja i da mladi vrlo kasno imaju mogućnost da imaju svoj krov nad glavom a prije toga čak i posao je misaona imenica.
 
“Proteklih 30 godina obilježila je sve manja briga države za stambeno zbrinjavanje građana, pad kupovne moći , a rast nezaposlenosti i cijene kvadratnog metra stambenih jedinica”, kaže on.
 
 Ukazuje i da “ukoliko mlade želimo da zadržimo u državi, da rade i stvaraju porodicu ovdje, moramo im ponuditi adekvatne uslove”.
 
“URA se zalaže za osnivanje državnog fonda, koji bi gradio stanove, i nudio ih mladim bračnim parovima, po cijenama nižim od tržišnih, sa rokom otplate od 20 do 30 godina. Time bi  osigurali ostanak mladih, i pozitivno uticali na prirodni priraštaj”, dodaje on.
 
Zaključuje da nadležne institucije moraju pronalaziti održiva rješenja kako bi se položaj mladih u Crnoj Gori znatno unaprijedio i njihov život bio znatno kvalitetniji.