Da li Veselina Vukotića za predsjednika Borda direktora Plantaža preporučuje 13 godina neuspjeha

Ona podsjeća crnogorsku javnost da je prof. Veselin Vukotić na mjestu predsjednika Borda direktora Plantaža još od 2006. godine, i da je na toj poziciji već trinaest godina.
Saveljić postavlja pitanje i „koje su to preporuke koje ga preporučuju, ovoliki niz godina, na mjesto predsjednika vlasnika kapitala Plantaža“.
„2006. godine, Plantaže su bile zadužene kod banaka 3,5 mil €, a po zadnjem revizorskom izvještaju za 2018. godinu 19 mil €. Prihodi 2006. iznosili su 29,9 mil €, a 2018. 29,4 mil €,  dok su zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje porasle sa 7,5 mil € na 44,7 mil €, pri čemu se nisu povećali smještajni kapaciteti, što nam govori da se povećanje vrijednosti zaliha za preko 37 mil € prvenstveno odnosi na povećanje cijene a ne količine“, ukazuje Saveljić.
Ona napominje i da su 2006. godine Plantaže  bile likvidna firma i na bijeloj listi poreskih dužnika, a danas se nalaze na crnoj listi poreskih dužnika sa dugom od 2,77 mil €.
„Još jedan bitan pokazatelj odnosi se na cijene akcija koje su se kotirale na berzi. 2006. su se kotirale po cijeni 1,6 €, a danas se kotiraju po cijeni od 0,10 €. Za svoj dosadašnji rad u Plantažama, prof. Vukotić je nagrađen i bonusima iz ostvarene dobiti, po osnovu tzv. korporativnog upravljanja u iznosu od 175.000 € neto. Zbog čega je zaslužio bonuse?“, pita Saveljić.
Ona zaključuje da iz svega navedenog ne vidimo nikakave pozitivne pokazatelje, već samo negativne, pa je pitanje koje su to  preporuke i rezultati prof. Vukotića nametnuli za još jedan mandat.
„Ili je prosto cilj da  se sa Vukotićem nekada najbolja crnogorska firma i regionalni lider u proizvodnji i realizaciji vina vrhunskog kvaliteta, dovede na crnu listu poreskih dužnika, obezvrijedi se na tržištu kapitala, i kao takva spremi za još jednu sumnjivu privatizaciju“, zaključuje Saveljić.