Vukotić-Jelušić: Sazivanjem sjednice po hitnom postupku u subotu, nova skupštinska većina grubo krši zakon

 

Budvanski odbor Građanskog pokreta URA održao je danas pres konferenciju na kojem su saopštili da su se za taj korak odlučili iz više razloga.

,,Prvi razlog je sazivanje 40. Sjednice SO Budva po hitnom postupku za subotu, 8.06.2020. godine, uz kršenje Zakona o izboru odbornika i poslanika i Poslovnika SO Budva. Drugi je odbacivanje svih krivičnih prijava od strane Osnovnog tužilaštva jednim aktom, iako se radi o nezavisnim i pojedinačnim prijavama, sa sumnjom da je razlog to što dolaze iz istog mjesta – Budve”, kazali su iz budvanskog odbora URE.

Kako su objasnili, sazivanjem sjednice po hitnom postupku u subotu, nova skupštinska većina grubo krši Poslovnik o radu skupštine i Zakon o izboru odbornika i poslanika. ,,Krši se član 55 stav 1 Poslovnika o radu SO Budva koji predviđa šta može biti predmet sjednice sazvane po hitnom postuku. To svakako nisu svih 29 tačaka dnevnog reda, izuzev prve koja se odnosi na aktivnosti preduzete radi deblokade računa opštine Budva. Ta tačka predstavlja pitanje čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetne posledice zbog neisplaćivanja zarada zaposlenih i nemogućnosti servisiranja obaveza prema različitim dobavljačima usled čega će nastupiti dosta tužbi ili prinudnih naplata”.

Kako napominju, većina ostalih tačaka se odnosi na smjene upravnih odbora i savjeta, kao i imenovanje novih članova. ,,Jedino što u ovim tačkama predstavlja hitnost je zbrinjavanje partijskih podobnika, dok se istovremeno nanosi šteta budžetu opštine zbog nelegitimno sprovedenih smjena koje će sigurno imati sudski epilog”, kazali su sap res konferencije iz odbora URE u Budvi.

Kako ističu, posebno je zabrinjavajuće to što materijal za sjednicu nije javno objavljen, nije stavljen na uvid svim građanima, niti dostavljen odbornicima ovog skupštinskog saziva, što je obaveza koja proističe iz člana 54 stav 1 i 9 Poslovnika.

,,Pravo pitanje je i zašto se krije njihov sadržaj? Na sličnom je tragu i tačka dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini Opštine Budva u trenutku kada su već potvrđene izborne liste i kada je svega dvadesetak dana ostalo do izbornog dana. Donošenje ove odluke sada je u suprotnosti sa članom 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji kaže da broj odbornika utvrđuje skupština opštine posebnom odlukom najkasnije do dana raspisivanja izbora. Kao što znamo, izbori su raspisani 20. juna tako da se ova tačka ne može naći na dnevnom redu sjednice zakazane za 8. avgust”, objašnjavaju iz budvanske URE.

Ovakve radnje nadležnih upućuju na to da se nastavlja institucionalno nasilje. ,,To nasilje nova skupštinska većina već treći mjesec sprovodi nad građanima, a da u ovoj državi ne postoji institucija koja nas od toga može zaštiti”.

Drugi razlog zakazivanja press konferencije odnosi se na krivičnu prijavu koju je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva iz GP URA Milijana Vukotić-Jelušić, zajedno sa predsjednikom skupštine Krstom Radovićem, podnijela protiv glavne upravne inspektorke Jelene Pajković, inspektora Dragutina Kalezića i Senada Crnovršanina, načelnika Direkcije za normativne poslove i nadzor nad sprovođenjem propisa jer su dana 16. i 17. juna, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Budva, prekoračili svoja ovlašćenja. ,,To su uradili tako što su vršili nadzor u skladu sa Zakonom o državnom pečatu i pečatima državnih organa, koji se ne primjenjuje na lokalnu samoupravu, već eksplicitno na organe državne uprave. U vršenju nadzora postupali su po mišljenju Ministarstva javne uprave koje nije obavezujuće, a na inicijativu v.d. predsjednika opštine i v.d predsjednice skupštine postupali su van svojih ovlašćenja dajući legitimitet ljudima koji sebe nazivaju vršiocima dužnosti. Sve to bez jasnog distanciranja od dešavanja u Budvi koja nisu mogla biti predmet njihove kontrole, već predmet odlučivanja Upravnog suda”, kazali su iz budvanskog odbora URE.

Kako su objasnili, sve je to dovelo do novih nezakonitih postupaka. ,,Ti postupci su u vidu davanja ukaza neovlašćenim licima (v.d. predsjedniku opštine i v.d. predsjedniku skupštine) za oglašavanjem pečata predsjednika skupštine i predsjednika opštine nevažećim, iako su u navedenom Zapisniku konstatovali postojanje pečata predsjednika opštine i predsjednika skupštine i u iste izvršili uvid, kao i davanja ukaza istim neovlašćenim licima da odmah izrade nove pečate, iako je članom 10 Odluke o pečatima Opštine Budva propisano da se za izradu pečata stara Sekretarijat za lokalnu samoupravu”, preciziraju.

Vukotić-Jelušić je Specijalno državno tužilaštvo juče obavijestilo da je odbacilo njenu prijavu, kao i dvije druge prijave (predsjednika Opštine Budva Marka Carevića i potpredsjednika i odbornika Marka Markovića i Dragana Krapovića). ,,Te prijave ja nisam podnijela i o njima sasvim sigurno nisam trebala biti obaviještena. To nedvosmisleno ukazuje na selektivnost odlučivanju Specijalnog tužilštva, bez suštinskog razmatranja podnesenih prijava, zbog toga što sve tri dolaze iz Budve i od nasilno smijenjene vlasti”, kazala je ona.

Iz budvanskog odbora GP URA su objasnili da su se opredijelili da se na ovaj način obrate javnosti, a posebno onoj stručnoj, jer se “ovakvim nonšalantnim odlučivanjem o nedvosmislenim i provjerljivim činjenicama građanima šalje opasna poruka da ako nisu dio DPS-a, ne mogu računati ni na institucije sistema”. ,,To podrazumijeva da ne postoje profesionalizam, nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost institucija, pogotovo onih nadležnih, da sankcionišu zloupotrebe. Sve je očitije da ako niste DPS, ne možete biti ni Crnogorac, ni građanin na čijoj strani mogu biti pravo i istina”, zaključuju iz budvanske URE