Bilafer: Crno na bijelo – Može Bokeški predlaže plan u četiri tačke za vraćanje ingerencija i boljeg životnog standarda opštinama na primorju

,,Na volšeban način je prethodna državna vlast prostorno planiranje prebacila u nadležnosta Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, što se, kroz dugogodišnju praksu i rad prethodnih ministarstava, pokazalo kao nepovoljno po opštine, a naročito one na primorju, koje su pretrpjele, i još uvijek trpe, brutalnost divlje gradnje, te time i devastiranja obale. Pored toga, valja napomenuti da Herceg Novi, nažalost, ne posjeduje evidenciju o broju nelegalno podignutih objekata, jer ne postoji važeća planska dokumentacija. Bez važeće planske dokumentacije, nema ni gradnje novih objekata, a time ni njihove legalizacije ”, kazao je Bilafer ističući da se iz tog razloga, stvara problem jer se mnogi koji žive u djelovima grada gdje ne postoji mogućnost za gradnju legalnog objekta, odlučuju za ilegalnu izgradnju.

„Osim toga, ne postoje ni podaci o objektima koje bi trebalo porušiti, jer su u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u nadležnosti urbanističko građevinske inspekcije. Da ne spominjemo i činjenicu da proces legalizacije u Herceg Novom teče izuzetno sporo, minimalan je broj legalizovanih objekata. Takvoj vrsti prostornog divljaštva mora se stati na kraj“, smatra Bilafer i dodaje će se koalicija Crno na bijelo – Može Bokeški zalagati za promjenu još nekoliko prioritetnih stvari kojima bi se osigurao viši životni standard i vratile ingerencije Opštini Herceg Novi, poput činjenice da je neophodna i izmjena Zakona o eksproprijaciji, na čemu će ova koalicija insistirati.

,,Izmjena Zakona o eksproprijaciji iz 2018. godine, po kojoj država može po hitnom postupku oduzeti privatnu imovinu mora biti poništena i to je nešto za šta ćemo se zalagati”, dodao je Bilafer. On je još kazao da je od suštinskog značaja pokrenuti i proces decentralizacije Morskog dobra.

,,Naš plan je da svaka opština na crnogorskom primorju ima svoje Javno preduzeće (JP) Morsko dobro i da gazduje svojom obalom i od nje ubira prihode. Predlog je i da se, u dogovoru i saradnji sa svim relevantnim subjektima, oformi određeni kontrolni organ na nivou države čija bi funkcija bila kontrola rada tih pojedinačnih preduzeća”, objašnjava Bilafer. Među prioritetnim ciljevima te koalicije je, prema riječima Martina Bilafera je i izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

,,Te izmjene se prvenstveno odnose na ustupljene prihode, konkretno na porez na dohodak. Dio novca koji opština Herceg Novi zadržava za sebe je mnogo manji u odnosu na slučajeve pojedinih drugih opština. Naravno, našim predlogom da sve opštine budu u ravnopravnom položaju, ne dovodimo u pitanje postojanje egalizacionog fonda, jer smo stava da za njega i dalje treba odvajati novac. Naš cilj je da Opština Herceg Novi odvaja jednak dio poreza na dohodak kao i druge opštine”, zaključio je Bilafer.