Bar ima sve potencijale za razvoj, Vlada nacrtom budžeta za 2022. daje punu podršku njegovom razvoju

U prijedlogu liste prioritetnih projekata koje se finansiraju iz kapitalnog budžeta u 2022. godini, Vlada Crne Gore je uvrstila i značajne projekte za Opštinu Bar za koje se URA permanentno zalagala. Ovim prijedlogom koji će poslanici URE podržati planirani su brojni kapitalni projekti od velike važnosti za razvoj grada Bara. Iako znamo da će se ovi projekti realizovati u naredne 2-4 godine, što je očekivana dinamika zbog velikog obima posla, procedura, tendera i izvođenja, veoma je bitno da se oni nalaze u strateškom planu Vlade i da će proces realizacije početi u 2022. godini.

Planom je izdvojeno 11 miliona eura za put Bar-Kamenički most- Krute, tj. put kroz Mrkojeviće kao strateški projekat za Crnu Goru i grad Bar, a ujedno i ispunjenje nada mještana Mrkojevića poslije dvadeset godina nerealizovanih obećanja. Ovaj putni pravac koji vodi do graničnog prelaza Sukobin bio je ruglo naše turističke ponude,  jer su brojni turisti kojima je to jedini put ulaska u Crnu Goru iz pravca Albanije bili sa pravom zatečeni tako lošim i neuslovnim putem na kojem se na mnogim tačkama ne mogu mimoići vozila.

Ovim planom je predviđeno i izdvajanje u iznosu od 38 miliona eura za sanaciju puta Kamenovo-Petrovac –Bar. URA je u proteklom periodu isticala da je taj put, koji je žila kucavica turizma na primorju, bio jedan od najlošijih i najnebezbijednijih putnih pravaca u našoj državi, čijoj sanaciji se moralo odavno dati prioritet.

Takođe je ovim planom predviđeno značajno ulaganje u kulturu grada Bara i stoga smo zahvalni Vladi i resornim ministrima što su uvažili  predloge URE i izdvojili sredstva za sanaciju Doma kulture u Baru u iznosu od 3, 3 miliona EUR kao i sanaciju Dvorca Kralja Nikole u iznosu od 467 000 EUR. Ovakva ulaganja u infrastrukturu kulturnih institucija bila su neophodna, jer je kultura svih ovih godina bila zapostavljena, a Baranke i Barani su morali ići u Podgoricu ili Budvu kako bi odgledali neki film, pozorišnu predstavu ili odslušali koncert.

Ono što takođe treba istaći jesu sredstva u iznosu od 930 000 EUR za izgradnju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način država pokazuje brigu i empatiju o svoj dijeci, a naročito o posebnoj i ugroženoj kategoriji koja do sada nije imala adekvatne uslove.

Da i briga o bezbijednosti turista nije zapostavljena govori i iznos od 1,2 miliona eura za izgradnju pješačkog pothodnika u Sutomoru ispod magistralnog puta. Svi građani Bara su bili svijedoci ogromnih gužvi tokom sezone u Sutomoru kao i potrebe da policija danonoćno reguliše saobraćaj. Ovim pothodnikom uz postojeću pasarelu stiču se uslovi da pješaci mogu prelaziti ulicu, a da se saobraćaj normalno odvija. Tako  će  se umnogome olakšati funkcionisanje saobraćaja tokom sezone.

Treba još dodati i projekat izgradnje fiskulturne sale u Mrkojevićima za koju su amandmanom URE obezbjeđena sredstva u budžetu od 100 000 EUR za tekuću godinu i za koju će se, uvjereni smo, nastaviti finansiranje tokom naredne godine.

Pored gore navedenih ulaganja planirana su i mnoga druga što govori da Vlada Crne Gore, već u prvoj godini sastavljanja kapitalnog budžeta daje punu podršku razvoju Bara u koji se proteklih decenija malo ulagalo. Za dalja ulaganja i jači razvoj grada potrebna će biti i jača lokalna uprava koja će znati da prepozna razvojne potencijale grada, da priprema neophodnu dokumentaciju, delegira strateške projekte, a ujedno koja će imati podršku Vlade Crne Gore.

URA će se u narednom  periodu zalagati da Bar dobiije zaobilaznicu, gradski bazen kao i vrtić koji je Baru odavno obećan. Grad koji ima more, Skadarsko jezero i Stari Bar ima sve preduslove da bude najrazvijenija opština u Crnoj Gori i da ne  zavisi od pomoći države.

Umjesto igranja sa statistikom po glavi stanovnika koja je relativna s obzirom na broj stanovnika i veličinu projekata i mješanja „baba i žaba“, bolje je da se okrenemo budućnosti. Prošlost bi nam rekla da je Bar od prošlih vlasti dobijao mrvice, a da smo sada dobili onoliko koliko je aktuelna lokalna vlast pripremila projekte za realizaciju. Zato moramo intezivno raditi kako bi ovih skoro 56 miliona eura investicija spremno dočekali i odradili svoj dio posla.  

Goran Đurović, potpredsjednik URA