Kotorska URA: Kotor 40 godina bez jasne vizije razvoja

,,Kotor je grad koji od davne 1980 godine, a što je period od 40 godina, nema jasnu viziju razvoja”, saopšteno je iz kotorskog odbora Građanskog pokreta URA.

Kako su kazali, vizija ili poželjna slika grada je neophodan dokument svake stručne i profesionalne lokalne uprave, jer se njme trasira put razvoja sa racionalnim i opravdanim trošenjem svih resursa.

,,To je obavezujući dokument, bez obzira koja većina upravlja gradom. Obavezujući je jer u definisanju vizije učestvuju svi relevatni predstavnici jedne zajednice: stručnjaci, civilni sektor, privrednici, politički subjekti i građani. Jedino na taj način i uključenjem zajednice, vizija postaje zajednička težnja i obavezujuća za sve”, rekli su iz kotorske URE.

Kako su objasnili, vizija daje potpuno jasan odgovor na pitanje gdje  želimo da budemo u jednom dužem vremenskom periodu od 10 ili 15 godina. ,,Tek kada smo zajedno definisali poželjnu sliku grada, pristupa se izradi dokumenta koji pruža odgovor na pitanje kako da stignemo do tamo i kako da znamo da smo dotle stigli. Ovaj drugi važan dokument za upravljanje gradom zove se strateški  i akcioni plan razvoja”.

Iz kotorske URE su istakli da je Kotor danas potpuno konfuzan u pogledu razvoja. ,,Tako u dokumentima i izjavama onih koji su na vlasti imamo iznesene stavove da Kotor treba da bude grad elitnog turizma, a u praksi grad masovnog turizma. Građanima se obećava održiv razvoj, a u praksi se dešava nekontrolisan pritisak na infrastrukturu i život 80 odsto lokalnog stanovništva koje dvije trećine godine ne može zadovoljiti normalne potrebe “humanog života” u svakodnevnim ličnim i porodičnim obavezama. Puna su im usta Kotora kao grada kulture i kulturne prijestonice Crne Gore, a nemamo ni elementarnu pozorišnu scenu koja može ugostiti iole zahtjevniju pozorišnu predstavu, balet ili operu. Imamo samo dva muzeja i dvije galerije. Promovišu tradicionalno ribarstvo kao ponudu turistima ili razvoj sportskog turizma poput veslanja, a 280 dana u godini zaliv je zatrpan kruzerim”, navode.

Napomenuli su da se kotorska URA zalagala i da će se uvjek zalagati za  definisanje jasnih puteva i smjerova razvoja Kotora, kao i za donošenje strateških planova koji će ih u dva do tri ciklusa realizovati. ,,Naša vizija Kotora  koju nudimo građanima je jasna i zasnovana na svim prednostima koje grad nudi, kao i trendovima i globalnim pomacima koji su svima vidljivi. Zasnovana je na dva osnovna postulata: održivosti i zelenoj ekonomiji. Kotor mora i treba sve svoje planove razvoja podrediti održivosti, odnosno zadovoljiti potrebe sadašnjosti, ali ne dovoditi u pitanje sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe”, kazali su iz kotorskog odbora GP URA.

Kako su još rekli, Kotor mora i treba da razvija svoju privrednu aktivnost u smjeru zelenih ekonomija: energije sunca i mora, energetske efiksnosti, selektivnog odlaganja otpada i njegove prerade, ekološke poljoprivredne proizvodnje i prerade, projektovanja i izgradnje zelenih zgrada, turizma i obrazovanja.

,,Kotor kao grad održivog razvoja, kao regionalni centar zelenih ekonomija i zdrastvenog, velnes i eko turizma. Kotor kao crnogorsku prijestonicu kulture i centar kulturnog i gastro turizma. Kotor kao edukativni centar primjenljivog znanja i grad dosljedne primjene koncepta dobre uprave. Ovo je slika grada koju mi želimo vidjeti za 10 do 15 godina, a da bi se ostvarila, svi naši planovi razvoja su usmjereni u tom pravcu”, zaključili su iz kotorske URE.