Tatjana Đurišić - Bečanović radi na Univerzitetu Crne Gore u zvanju vanrednog profesora na predmetima: Teorija književnosti, Tumačenje književnog djela i Crnogorska književnost.
Angažovana je u Institutu Petar II Petrović Njegoš (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti) u svojstvu zamjenika direktora.
Autor je četiri monografije: Zaspati ili umreti (Poezija i poetika Rista Ratkovića), Podgorica, CID, 2003, Poetika Lalićeve trilogije, Podgorica, CANU, 2006, Naratološki i poetički ogledi, Podgorica, CID, 2009, Semiotičke interpretacije (u štampi), kao i brojnih naučnih radova, koji su objavljeni uglavnom u međunarodnim časopisima ili u zbornicima sa međunarodnih konferencija.
Predsjednik je Organizacionog odbora Njegoševih dana, međunarodnog slavističkog skupa koji se od 2008. godine redovno održava u Crnoj Gori a posvećen je proučavanju i promovisanju Njegoševog stvaralaštva, crnogorske i ostalih južnoslovenskih književnosti i kultura. 
Iz stručne djelatnosti izdvajamo:

  • Član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika
  • Predsjednik Savjeta za izradu Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika
  • Gostujući predavač na Katedri za slavistiku u Oslu (2007)
  • Gostujući predavač na Univerzitetu ,,Adam Mickijevič'' u Poznanju, na doktorskim studijama (2015)
  • Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu od 2005–2008. godine
  • Prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu od 2008–2009.
  • Rukovodilac postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija na Filozofskom fakultetu od 2009–2012.
  • Koordinator CEEPUS mreže za slavistiku 2004–2008.