Tel: 020/240-222; 069/310-610 | Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Članovi Predsjedništva

Ime i prezime: Rade Milošević
Datum rodenja: 11.6.1987.
Mjesto rođenja: Nikšić
Adresa: Ilije Milovića 21, 81400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt telefon: 069 185 055; 069 366 966
E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


OBRAZOVANJE:

Stručna sprema: VSS
Naziv završene škole/fakulteta: Fakultet politickih nauka, Podgorica, 
Smjer: Evropske studije – Politikolog evropskih studija
Specijalizacija
Godina pocetka: 2009
Godina završetka: 2010
Zanimanje: Diplomirani politikolog evropskih studija

Stručna sprema: VSS
Naziv završene škole/fakulteta: Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica, 
Smjer: Državne i evropske studije
Godina pocetka: 2006
Godina završetka: 2009
Zanimanje: Diplomirani pravnik javne uprave i evropskih poslova
(prosjecna ocjena 8,8)

Stručna sprema: SSS
Naziv završene škole/fakulteta: Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšic, 
Smjer: Državne i evropske studije
Godina pocetka: 2001/2
Godina završetka: 2005/6
Zanimanje: Komercijalni tehnicar


KURSEVI TOKOM ŠKOLOVANJA:

 • Obuka od strane Evropske komisije – Izrada EU projekata (napredni nivo) – 2009. godine,
 • Trening Upoznavanje sa EU procesima, procedurama i primjerima dobre prakse, Podgorica, oktobar 2009. – u organizaciji SNV u okviru programa izgradnja kapaciteta Crne Gore,
 • Izrada projekata EU – decembar 2008. u organizaciji SNV u okviru programa izgradnja kapaciteta Crne Gore,
 • Trening tokom studiranja u organizaciji Evaluacionog šefa Delegacije Evropske komisije  u Crnoj Gori - oblast pisanje EU projekata,
 • Pisanje EU projekata i javno zastupanje, 2008. godine u organizaciji Centra za monitoring,
 • Nenasilna komunikacija,
 • Diplomu iz biznisa ratifikovanu od Kultur Kontakt-a Austrija,
 • Škola retorike,
 • Javno zastupanje i lobiranje,
 • Izrada prakticnih javnih politika,
 • Implementacija projekata (u organizaciji Evropske komisije),

Napomena: Diplomski rad raden na temu: „Izrada i upravljanje EU projektima “


RADNO ISKUSTVO – POCEVŠI OD NAJSKORIJEG:

Naziv kompanije: Djurkovic Company
Naziv radnog mjesta: Rukovodilac komercijale – prodaja i nabavka

Odgovornosti:

 • Prodaja, rukovodjenje menadžerima prodaje, korespodencija i dogovori sa kupcima, vršenje poslova naplate itd.
 • Poslovi supervizora, obilazak TT kanala, KA, pregovori sa kupcima (poznavanje centralnog, južnog i sjevernog regiona).
 • Dogovaranje godišnjih ugovora (komercijalnih uslova) sa kupcima i dobavljacima.
 • Rukovodenje prodajom brendova: Pionir, Hissar, Solana Tuzla, MI Goranovic,  Olpa, Kondiva, Jake, Ribella  itd.
 • Analize prometa po brendova, analize prodaje menadžera po brendu, analize prodaje u KA/Sistemima i TT kanalima.
 • Organizacija i kontrola rada menadžera prodaje, mercendajzera, fakturista itd.
 • Izrada dnevnih, mjesecnih i kvartalnih izvještaja o prometima.
 • Nabavka brendova veleprodaje, nabavka dijela robe za maloprodajne objekte u vlasništvu Djurkovic Company (za 6 maloprodajnih objekata); 
 • Analiza konkurencije, analiza cijena i formiranje cijena itd.
 • Ulistavanje asortimana u sisteme: Voli, Mercator, Domaca trgovina, HD Lakovic

Napomena: Đurkovic Company je i vlasnik hotela Marshal Montenegro Group. Tokom rada u kompaniji sam bio i voda HACCP tima. Hotel je dobio sertifikat.

-------------------------------------------------------------

Naziv kompanije: Đurkovic Company
Naziv radnog mjesta: Rukovodilac nabavke

Odgovornosti:

 • Nabavka brendova veleprodaje, nabavka robe za maloprodajne objekte u vlasništvu Djurkovic Company; analiza konkurencije, analiza cijena i formiranje cijena itd.
 • Organizovanje transporta robe
 • Dogovaranje komercijalnih uslova sa dobavljacima.

Pocetak: 1. mart 2013. godine
Kraj: Septebmra 2013. godine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv kompanije: FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore
Naziv radnog mjesta: Programski službenik

Odgovornosti:

 • Izrada projekata koje finansira EU i implementacija projekata

Pocetak: 1.decembar 2008. godine
Kraj: 31. avgusta 2012 godine

Tokom rada u FORS Montenegro radio sam na sljedecim projektima:

 • Naziv projekta: Donator, Budimo spremni – Prekogranicni projekat izmedu Crne Gore i BiH. Vrijednost projekta oko 150.000 eura. Pozicija na projektu: Voda projekta.  - EU
 • Podrška jacanju kapaciteta agrarne politike i politike ruralnog razvoja I formulisanje podrške integracijama zemalja jugoistocne Evrope u EU (seminar u Srbiji - Ljigu). - MOBA
 • Stop Divljim deponija. - EU
 • Dotakni život, a ne dno! - Vlada CG
 • Medjunarodna konferencija „Mladi u Evropskoj Uniji,“ - EU
 • Korak naprijed"-unapredjenje reproduktivnog zdravlja romskih zena. - CARITS
 • Projekat - Zelena agenda Mojkovca Milieukontakt Internacionala.
 • UNESCO konferencija. - UNESCO
 • Mapiranje divljih smetlišta na T4 biciklistickoj stazi SNV
 • "Ovo Smo Isto Mi" OSIM - Vlada CG
 • "Jacanja kadrovskih kapaciteta OSI." - EU
 • Selektivno odlaganje otpada – Najmladi najbrže uce. - Vlada CG
 • Jacanja kadrovskih kapaciteta lokalnih samouprava i javnih institucija. - EU
 • Zajedno za prirodu. - EU
 • IPA Funds for EU Integration – Radio kao predavac za 12 regionalnih seminara. 
 • Obuka zaposlenih u 13 sjevernih opština Crne Gore. Tokom projekta uradio dva prirucnika na temu: Izrada projekata koje finansira EU i Implementacija projekata koje finansira EU. - EU

Napomena: U gore navedenim projektima sam ucestvovao u implementaciji ili u pripremi i implementaciji. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv kompanije: Vlada Crne Gore – Uprava za kadrove
Naziv radnog mjesta: Stažista u Sektoru za obuku i razvoj kadrova

Odgovornosti:

 • Pomoc u organizaciji obuka za državne službenike i namještenike. Kancelarijski poslovi

Pocetak: 2007
Kraj: 2008


KOMPJUTERSKA ZNANJA

Microsoft Office (Word, Excel,  Power Point) – odlicno poznavanje


OSTALE VJEŠTINE

 • Timski rad
 • Komunikativan,
 • Analitican,
 • Kritican,
 • Stimulativan,
 • Inovator,
 • Odgovoran;                         


VOZAČKA DOZVOLA

Posjedujem vozacku dozvolu za sljedece kategorije:

 • B - motorno vozilo
 • B+E - skup vozila cije vucno vozilo pripada kategoriji B, najveca dozvoljena masa prikljucnog vozila je veca od 750 kg, a nije veca od 3.500
 • C1 - motorno vozilo, osim vozila kategorije D i D1, cija je najveca dozvoljena masa veca od 3.500 kg, a nije veca od 7.500 kg i koje nema više od osam mjesta za sjedenje, ne racunajuci sjedište za vozaca;
 • C - motorno vozilo, cija je najveca dozvoljena masa veca od 3.500 kg, koje nema više od osam mjesta za sjedenje, ne racunajuci sjedište za vozaca.