Bojan Jevrić

Bojan Jevrić  je rođen 22.07.1991. godine u Beranama gdje završava prvih 5 razreda osnovne škole a dalje osnovnoškolsko obrazovanje nastavlja u Podgorici, gdje se i seli sa porodicom. Nakon osnovne škole upisuje Srednju medicinsku školu u Podgorici, poslije koje upisuje Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na kojem diplomira 2014. godine. Kratko vrijeme radi u prosvjeti, medijima a onda svoj profesionalni angažman vezuje za politiku u Građanskom pokretu URA.

Učesnik je mnogih seminara iz oblasti politike.

Politička i društvena  zbivanja prati kao mlad čovjek i ona su oduvijek bila dio njegove fascinacije. U Građanskom pokretu URA daje svoj maksimum profesionalnih napora ka izgradnji demokratskog, uređenog i građanskog društva.