Jovana Marović

Potpredsjednica

Dr Jovana Marović je rođena 10. 10. 1977. godine u Kotoru gdje je završila gimnaziju. Doktorirala 2012. godine na odsjeku za međunarodne i evropske studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu disertacijom „Strukturni problemi demokratije u političkom sistemu Evropske unije“. Na istom fakultetu je i magistrirala i diplomirala radovima „Građanstvo Evropske unije“ i „Evropski parlament“.

Njena gotovo cjelokupna profesionalna karijera je posvećena procesima evropskih integracija, bilo da je riječ o predavačkoj aktivnosti, istraživačkom radu ili profesionalnom pozivu. Bila je savjetnica za Evropsku uniju u sektoru multilaterale Ministarstva inostranih poslova (2004-2007) i savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2007-2008).

Od 2010. do 2016. godine je bila angažovana u Institutu alternativa, naučno-istraživačkom centru, najprije kao viša saradnica u istraživanju, a potom kao koordinatorka istraživanja. Koordinirala je istraživačke aktivnosti u okviru više projekata koji su se bavili vladavinom prava, reformom javne uprave i borbom protiv korupcije. Tokom 2016. godine je bila specijalna savjetnica ministra rada i socijalnog staranja u Vladi izbornog povjerenja, a od 2016. do 2021. je radila kao izvršna direktorka u Politikon mreži, istraživačkom centru.

Jovana se bavi trenerskim i predavačkim poslovima, a predavala je na brojnim programima Uprave za kadrove, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Evropskog fonda za Balkan. Radila je kao konsultantkinja na projektima Svjetske banke, CARE, SIGMA/OECD, Vestminsterske fondacije za demokratiju. Autorka je više od 50 analiza i predloga praktičnih politika, uključujući i Freedom House izvještaje o Crnoj Gori za 2014, 2015, 2016. i 2020. godinu. Njeni naučni radovi su objavljeni u zbornicima izdavača poput Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Routledge i Peter Lang.

Uspješno je završila više specijalizovanih diplomatskih programa, uključujući i Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“ Pravnog fakulteta u Podgorici i Ministarstva inostranih poslova, te program za mlade diplomate holandskog Clingendael-a. Bila je učesnica International Visitors Leadership Programa (IVLP) State Department-a 2015. godine. Izlagala je na više desetina međunarodnih konferencija u organizaciji Centralno-evropskog univerziteta (CEU), Harriman instituta u Njujorku (Columbia University),  Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu, Instituta za demokratiju Konstantinos Karamanlis u Atini.

Od marta 2012. do decembra 2020. godine je bila članica pregovaračke radne grupe Vlade Crne Gore za poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, u pripremama za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Od januara 2015. do jula 2021. godine je bila članica Balkanske savjetodavne grupe za javnu politiku (Balkans in Europe Policy Advisory Group, BiEPAG), zajedničke inicijative Univerziteta u Gracu i Evropskog fonda za Balkan.