Podgorica

Odbor Glavnog grada Podgorica

Dalmatinska 130d, Podgorica

Luka Rakčević

Potpredsjednici

Vidoje Petričić

Milena Vuković

Članovi odbora