Bojan Jevrić  je rođen 22.07.1991. godine u Beranama gdje završava prvih 5 razreda osnovne škole a dalje osnovnoškolsko obrazovanje nastavlja u Podgorici, gdje se i seli sa porodicom. Nakon osnovne škole upisuje Srednju medicinsku školu u Podgorici, poslije koje upisuje Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na kojem diplomira 2014. godine. Kratko vrijeme radi u prosvjeti, medijima a onda svoj profesionalni angažman vezuje za politiku u Građanskom pokretu URA. Učesnik je mnogih seminara iz oblasti politike.
Politička i društvena  zbivanja prati kao mlad čovjek i ona su oduvijek bila dio njegove fascinacije. U Građanskom pokretu URA daje svoj maksimum profesionalnih napora ka izgradnji demokratskog, uređenog i građanskog društva.

Adresa

Dalmatinska 130d,
81000 Podgorica, Crna Gora

info@ura.org.me
Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 240 222
Mobilni: +382 69 310 610

Email: info@ura.org.me
Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 9h - 17h

www.ura.org.me