Ljiljana Popović Moškov rođena je 15.05.1963. godine u Kotoru, gdje je sa odličnim uspjehom završila osnovnu i srednju školu. Završila je Ekonomski fakultet u Titogradu, nakon čega se zapošljava u Jugopetrol-u Kotor. Svoje radno angažovanje u Jugopetrolu realizovala je na raznim poslovima od komercijale, preko investicija, finansija i planiranja, od refrentskog do rukovodnog kadra.Bila je član i rukovodila raznim projektima od Orgnizacionih transformacija i sistematizacija, preko dugoročnih planova razvoja i uvođenja informacionih sistema u kompaniji.Sa funkcije Direktora sektora maloprodaje, napustila je Jugopetrol 2004 godine.Radno angažovanje nastavlja kao konsultant (iz oblasti finansija i marketinga) Instituta Adizes iz Santa Barbare, preko ogranka Adizes SEE-za jugoistočnu Evropu, sa sjedištem u Novom Sadu, sa istovremenom funkcijum Šefa Predstavništva za Crnu Goru.Paralelno sa prethodnim, 2005 godine,otvara sopstvenu firmu za poresko savjetovanje, finansije, marketing i poslovni konsalting koja uspješno posluje do danas i zapošljava šestoro ljudi. Majka je dvoje djece.

Adresa

Dalmatinska 130d,
81000 Podgorica, Crna Gora

info@ura.org.me
Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 240 222
Mobilni: +382 69 310 610

Email: info@ura.org.me
Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 9h - 17h

www.ura.org.me