Suada Zoronjić, rođena 09.04.1971.godine u Plavu, gdje je završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završila je u Podgorici, a Prirodno matematički fakultet, odsjek biologija završila je u Pristini. Živi i radi u Bijelom Polju, zaposlena kao profesorica biologije u JU Gimnazija,,Miloje Dobrašinovic"JU OS ,,Nedakusi" i JU OS ,, Dušan Korać". 
Od 09.04.2017.godine je potpredsjednica GP URA -e, član OO URA BP, odbornica u lokalnom parlamentu Skupštine opštine Bijelo Polje, član je opštinskog Odbora za finansije, privredu i razvoj, član je NVO Udruženje biologa Crne Gore. Student master studija, Visoka škola za komunikacije, Beograd.
Udata je i ima dvoje djece.

Adresa

Dalmatinska 130d,
81000 Podgorica, Crna Gora

info@ura.org.me
Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 240 222
Mobilni: +382 69 310 610

Email: info@ura.org.me
Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 9h - 17h

www.ura.org.me