Opštinski odbor Danilovgrad:

Kancelarija adresa: ulica Baja Sekulića, Danilovgrad

Aleksandar Aco Šaranović, predsjednik

Miladin Miko Simonović, potpredsjednik

Milisav Mićo Jovović, potpredsjednik

Nada Ćeranić, potpredsjednica

Adresa

Dalmatinska 130d,
81000 Podgorica, Crna Gora

info@ura.org.me
Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 240 222
Mobilni: +382 69 310 610

Email: info@ura.org.me
Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 9h - 17h

www.ura.org.me