Tel: 020/240-222; 069/310-610 | Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SAOPŠTENJE
OO GP URA BUDVA I KOALICIONOG PARTNERA BLAŽA RAĐENOVIĆA
POVODOM ODLUKE SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU
VEZANO ZA HG BUDVANSKA RIVIJERA


OO GP URA BUDVA će se u narednom periodu zalagati za preispitivanje procesa transformacije HG Budvanska rivijera,odnosno PRENOSOM VLASNIŠTVA NAD ZEMLJIŠTEM SA OPŠTINE NA VLADU.
Pitamo se:
Na koji se način uopšte došlo do odluke o prenosu i transformaciji?

  • Gdje je akt o tom postupku i ko ga je potpisao?
  • Postoji li o tome odluka SO? Je li je potpisao predsjednik tadašnje SO?
  • Zakon o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji je predviđao da onaj ko je državi dao svojinu dobije kasnije akcije (u jednom slučaju u Crnoj Gori je čak odbijeno da se isplati novac). Zašto opština Budva nije dobila SVOJE akcije?         

Nažalost, ono o čemu se dosad govorilo u javnosti je potvrđeno nedavnom odlukom Vlade CG da proda HG Budvanska rivijera. Kako izgleda, Ho­tel­ska gru­pa Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra će bi­ti seg­men­ti­ra­na ta­ko da Sve­ti Ste­fan, Mi­lo­čer i naj­vje­ro­vat­ni­je Mo­gren osta­nu u vla­sni­štvu dr­ža­ve, dok će osta­li ho­te­li, za­jed­no sa ze­mlji­šnim po­sje­di­ma pre­ći u ru­ke gospode Ko­sti­ća i Emil­far­ba. Na taj na­čin, pri­vat­ni ka­pi­tal, to jest 30% ka­pi­ta­la ko­li­ko u ho­tel­skoj gru­pi sa­da ima­ju Ko­stić i Emil­farb, auto­mat­ski po­sta­je pre­ko 50% u no­voj seg­men­ti­ra­noj fir­mi.

Ilustracije radi, evo kako to izgleda jezikom brojki. Ako se BR segmentira i sadašnji vlasnici koji imaju 30% akcija stignu do 44%, lako je od malih akcionara otkupiti još nekih 7% i stići do preko 50% udjela u vlasništvu. Ti vlasnici akcija bi tako za NAKNANIH SVEGA NEKOLIKO MILIONA dobili nemjerljivo vredniju imovinu. U cjelini uzev, do sada su možda uložili nekih  15 miliona, recimo da im treba još  3 miliona, to je cijena Budvanske rivijere od 18.

Ako bi cilj ovakvog plana bio da Država da popuni budžet, pitanje je zašto se Budvanska rivijera  ne prodaje pojedinačno, jer bi donijela možda i do 100 miliona. Ukoliko bi se na tržište iznio Palas, u koji je značajno uloženo i doveden je na visok nivo ponude, samo on bi odmah donio najmanje 15 miliona. Kastel Lastva bi sigurno donijela 7, a čuvena kula Perovića 3-4 miliona. Sama Slovenska plaža nesumnjivo vrijedi na tržištu između 30 i 40 miliona. Dakle, u segmentiranoj prodaji na tržištu bi se samo od ovih objekata ostvarilo 70-80 miliona. Pravo je pitanje zbog čega se ne ide na licitaciju i ostvari što veća zarada. Odgovor se nameće u vidu nekog sasvim drugog cilja.

Radi boljeg razumijevanja štetnosti segmentacije treba podsjetiti da se Queen izdavao za 1 milion. Hotel traži mnogo ulaganja, ali ga OTP banka ga ipak nije željela prodati osim za 19 miliona, a nuđeno je čak 16. Njivice je Ibero star sa Ćupićem kupio za 7 miliona (bez zemljišta), a mi segmentacijom uništavamo vrijednost posljednjeg giganta. A Emilafarb i Kostić su svojih 30% akcija našeg hotelskog giganta dobili za svega 15 miliona.

Smatramo da će ova segmentacija odlično poslužiti i da se prikrije prljavi posao vezan za Sveti Stefan i Miločer, koji prema režimu kako su izdati u kako gazduju, upravo ni ne pripadaju Crnoj Gori.  Uz to, novac od profita od prodaje stanova u Miločerskom parku ne bi se miješao sa novcem Budvanske rivijere.

Posebno je indikativno poređenje ove naše ekonomske vizije usitnjavanja vlasništva u kontekstu regionalnih ukrupnjavanja u hotelsko turističkoj privredi, konkretno u susjednoj nam Hrvatskoj. Hrvatska je karakteristična po vrlo visokom stupnju konsolidacije hotelskog tržišta o čemu svjedoči podatak da 10 najvećih domaćih hotelsko-turističkih poduzeća upravljaju s više od 40 posto ukupnih hotelskih soba.

Zbog toga, kada već nema spremnosti da se na državnom nivou preipitjuje štetnost ekonomskih odluka Vlade, u lokalnom parlamentu ćemo nastojati na tome da Opština uradi sve da zaštiti svoje interese i interese građana koji su podizali i stvarali HG Budvanska rivijera.

Učitaj više